İngilizce Sayıların Yazılışları ve Okunuşları

0

Birden bine kadar olan sayıların ingilizce yazılışları ve okunuşları. Sayılar (numbers) türkçe, ingilizceleri ve okunuşları.

ingilizce-sayilar

İngilizce Sayıların Yazılışları ve Okunuşları

Numbers are also used for other things besides counting. Numbers are used when things are measured. Numbers are used to study how the world works. Mathematics is a way to use numbers to learn about the world and make things.

Sayılar saymanın yanı sıra başka şeyler için de kullanılır. Ölçümde rakamlar kullanılır. Sayılar, dünyanın nasıl işlediğini incelemek için kullanılır. Matematik, dünya hakkında bilgi edinmek ve bir şeyler yapmak için sayıları kullanmanın bir yoludur.

1

Bir – One

Okunuşu:

2

İki – Two

Okunuşu:

3

Üç – Three

Okunuşu:

4

Dört – Four

Okunuşu:

5

Beş – Five

Okunuşu:

6

Altı – Six

Okunuşu:

7

Yedi – Seven

Okunuşu:

8

Sekiz – Eight

Okunuşu:

9

Dokuz – Nine

Okunuşu:

10

On – Ten

Okunuşu:

11

Onbir – Eleven

Okunuşu:

12

Oniki – Twelve

Okunuşu:

13

Onüç – Thirteen

Okunuşu:

14

Ondört – Fourteen

Okunuşu:

15

Onbeş – Fifteen

Okunuşu:

16

Onaltı – Sixteen

Okunuşu:

17

Onyedi – Seventeen

Okunuşu:

18

Onsekiz – Eighteen

Okunuşu:

19

Ondokuz – Nineteen

Okunuşu:

20

Yirmi – Twenty

Okunuşu:

21

Yirmi bir – Twenty-one

Okunuşu:

22

Yirmi iki – Twenty-two

Okunuşu:

23

Yirmi üç – Twenty-three

Okunuşu:

24

Yirmi dört – Twenty-four

Okunuşu:

25

Yirmi beş – Twenty-five

Okunuşu:

26

Yirmi altı – Twenty-six

Okunuşu:

27

Yirmi yedi – Twenty-seven

Okunuşu:

28

Yirmi sekiz – Twenty-eight

Okunuşu:

29

Yirmi dokuz – Twenty-nine

Okunuşu:

30

Otuz – Thirty

Okunuşu:

40

Kırk – Forty

Okunuşu:

50

Elli – Fifty

Okunuşu:

60

Altmış – Sixty

Okunuşu:

70

Yetmiş – Seventy

Okunuşu:

80

Seksen – Eighty

Okunuşu:

90

Doksan – Ninety

Okunuşu:

100

Yüz – A Hundred

Okunuşu:

1000

Bin – A Thousand

Okunuşu:


Yorum yapılmamış

Reply To Anonim Cancel Reply