İngilizce Sıra Sayıların Yazılışları ve Okunuşları (Ordinal Numbers)

0

Birden bine kadar olan sıra sayıların ingilizce yazılışları ve okunuşları. Sıra Sayılar (ordinal numbers) türkçe, ingilizceleri ve okunuşları.

ingilizce-sira-sayilar

İngilizce Sıra Sayıların Yazılışları ve Okunuşları

Sıra sayıları (Ordinal Numbers) kullanmanın amacı, konumu veya kişilerin veya nesnelerin sırasını belirtmektir. Bu numaralar sırayı gösterir. Sayma işlemi numaralandırılmış şeylerin etiketlenmesini gerektirdiğinden, nesneler veya şeyler bir sıraya konduğunda sıralı sayılar tam konumlarını söyler. Sıra sayılar aynı şekilde bir koleksiyonu sıraya koymaya yardımcı olurlar. Sıra sayıları matematikte, bilimde, edebiyatta ve yaşamın her alanında yaygın olarak kullanılır.

Örnekler:

  • He got third prize, sixth in line on his twentieth
  • She was hired on January 8, and on the 25th she got appointment letter from board of directors.
  • The first three series were wonderful to watch, but the second two were quite boring.
  • Can’t you wait till March twenty-fourth?
  • A boy of 20-years old, sitting with his twin brother remembering their eleventh birthday, which was celebrated with their family at an amusement park.
  • This is my first time in Paris.
  • Do you see the second child with the green hat?

1.

birinci – first

Okunuşu:

2.

ikinci – second

Okunuşu:

3.

üçüncü – third

Okunuşu:

4.

dördüncü – fourth

Okunuşu:

5.

beşinci – fifth

Okunuşu:

6.

altıncı – sixth

Okunuşu:

7.

yedinci – seventh

Okunuşu:

8.

sekizinci – eighth

Okunuşu:

9.

dokuzuncu – ninth

Okunuşu:

10.

onuncu – tenth

Okunuşu:

11.

on birinci – eleventh

Okunuşu:

12.

on ikinci – twelfth

Okunuşu:

13.

on üçüncü – thirteenth

Okunuşu:

14.

on dördüncü – fourteenth

Okunuşu:

15.

on beşinci – fifteenth

Okunuşu:

16.

on altıncı – sixteenth

Okunuşu:

17.

on yedinci – seventeenth

Okunuşu:

18.

on sekizinci – eighteenth

Okunuşu:

19.

on dokuzuncu – nineteenth

Okunuşu:

20.

yirminci – twentieth

Okunuşu:

21.

yirmi birinci – twenty-first

Okunuşu:

22.

yirmi ikinci -twenty-second

Okunuşu:

23.

yirmi üçüncü – twenty-third

Okunuşu:

24.

yirmi dördüncü – twenty-forth

Okunuşu:

25.

yirmi beşinci – twenty-fifth

Okunuşu:

26.

yirmi altıncı – twenty-sixth

Okunuşu:

27.

yirmi yedinci – twenty-seventh

Okunuşu:

28.

yirmi sekizinci – twenty-eighth

Okunuşu:

29.

yirmi dokuzuncu – twenty-ninth

Okunuşu:

30.

otuzuncu – thirtieth

Okunuşu:

40.

kırkıncı – fortieth

Okunuşu:

50.

ellinci – fiftieth

Okunuşu:

60.

altmışıncı – sixtieth

Okunuşu:

70.

yetmişinci – seventieth

Okunuşu:

80.

sekseninci – eightieth

Okunuşu:

90.

doksanıncı – ninetieth

Okunuşu:

100.

yüzüncü – hundredth

Okunuşu:

1000.

bininci – thousandth

Okunuşu:


Leave A Reply