İngilizce Subordinating Conjunctions Örnekler

0

İngilizce Subordinating Conjunctions, yan bağlaçlar nelerdir ve nasıl kullanılırlar? İngilizce Subordinating Conjunctions örnekler.

İngilizce Subordinating Conjunctions Örnekler

Advertisement

İngilizce Subordinating Conjunctions Örnekler

SUBORDINATING CONJUNCTIONS (YAN BAĞLAÇLAR)

If (eğer), when (-dığında, diğinde), while (-yorken), as soon as (olur olmaz), although (rağmen), before (once), after ( sonra) ingilizcede “subordinating conjunctions (yan bağlaçlar)” olarak adlandırılır. Bu kelimeler tam bir cümleyi bozup yan cümle yapan yan bağlardır.

“Subordinating conjunctions”lar bir cümleyi bağımsız halden bağımlı hale getirirler.

Anlamı tam olan bir cümlenin başına yan bağlaç getirildiğinde o cümlenin anlamı başka bir cümleye bağımlı hale dönüşür. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

– Ali studies hard. (Ali çok çalışır.)

Advertisement

Yukarıdaki cümle bağımsız bir cümle olup anlamı tamdır. Bu cümlenin başına “if yan bağlacını getirdiğimizde anlam eksik olur ve yan cümle şekline dönüşür

– If Ali studies hard…..
(Eğer Ali cok çalışırsa…..) bu cümlenin anlamı tam olmadığı için başka bir cümleye ihtiyaç duymaktadır.

İşte bu yüzden bu cümlemiz “subordinate clause (yan cümle)” olmuştur, artık bu cümle tek başlarına tam bir anlam taşımamaktadır. Bu yüzden tam cümle ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Bu cümleye bağlanacak tam cümle, bu cümlenin başına ya da sonuna gelebilir, bu durum anlamda herhangi bir farklılık oluşturmaz.

– If he studies hard, he will pass the class.
(Eğer o çok çalışırsa, sınıfı geçer.)
– He will pass the class if he studies a lot.
(Eğer o çok çalışırsa sınıfı geçer.)

When : -dığın(m)da, -diğin(m)de

– I ride a horse. (Ata binerim.)
(Bağımsız cümle)
– When I ride a horse,……(Yan cümle)
(Ata bindiğimde…….)
– When I ride a horse I feel happy.
(Ata bindiğimde mutlu hissederim.)

Although: rağmen

– I study a lot. (Çok çalışırım.)
(Bağımsız cümle)
– Although I study a lot (Yan cümle)
(Çok çalışmama rağmen,……)
– Although I study a lot, I am not successful.
(Çok çalışmama rağmen başarılı değilim.)

Advertisement
While: -yorken

– I was listening to the radio. (Radyo dinliyordum.)
(Bağımsız cümle)
– While I was listening to the radio……
(Radyo dinliyorken……) (Yan cümle)
– While I was listening to the radio, the electricity went off.
(Radyo dinlerken elektrikler kesildi.)

as soon as olur olmaz

-1 saw the fire. (Yangını gordum.)
(Bağımsız cümle)
– As soon as I saw the fire…….(Yan cümle)
(Yangını görür görmez…….)
– As soon as I saw the fire, I telephoned the firebrigade.
(Yangını görür görmez, itfaiyeyi aradım.)

before: önce

– I went to bed. (Yatağa gitim.)
(Bağımsız cümle)
– Before I went to bed…….
(Yan cümle)
– Before I went to bed I brushed my teeth.
(Yatağa gitmeden once dişlerimi fırçaladım.)

After: sonra

– I cleaned my room. (Odamı temizledim.)
(Bağımsız cumle)
– After I cleaned my room…….
(Yan cumle)
– After I cleaned my room, I watched television.
(Odamı temizledikten sonra televizyon seyrettim.)

because, çünkü

– I was ill. (hastaydım.)
(Bağımsız cömle)
– Because I was ill…….
(Yan cümle)
– I didn’t go to school because I was ill.
(Hasta olduğum için okula gitmedim.)


Leave A Reply