İngiltere İle İlgili Bilgiler

0

İngiltere’nin coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler.

İngiltere

✓ İngiltere sanayi devrimini ilk gerçekleştiren ülkedir. Sanayi Devrimi’nin ingiltere’de başlamasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenler sosyal, politik ve ekonomik nedenler olarak ele alınabilir.

Advertisement

• İngiltere’nin merkezi otoriteye sahip olması, diğer Avrupalı devletlerdeki gibi çeşitli yerel otoritelere bölünmemesi

• İngiltere’nin sanayi için gerekli hammadde ve pazara sahip olması

• İngiltere’nin sanayi üretiminde kullanılan demir ve kömüre sahip olması

• Stratejik ve ekonomik açıdan önemli olan merkezlerin İngiltere’nin elinde olması

Advertisement

✓ Ayrıca deniz gücü sayesinde coğrafi keşifler sonrasında doğal kaynakları zengin birçok ülkeyi sömürgeleştirmiştir.

✓ İngiltere’de sanayi devriminin başlangıcında ilk değişimler pamuklu dokuma ve demir-çelik alanında olmuştur. Önceleri evlerde ve atölyelerde, el tezgâhlarında sürdürülen dokumacılık yeni icat edilen ve buhar gücü ile işleyen makinenin bulunmasıyla değişime uğramıştır. Böylece ilk kez dayanıklı pamuk ipliği ve İngiliz kumaşı üretilmiştir. Böylelikle üretim ev tipi üretimden kopmaya başlamış ve buhar gücü sayesinde suyun olmadığı yerlere de fabrikalar kurulmaya başlanmıştır.

✓ Sanayi devriminin ilk aşamasında kömür, buhar ve demirin ortak kullanımı demiryollarının gelişmesini sağlamıştır. Kömür hem demiryollarında lokomotif olarak kullanılmış hem de uzak yerlere taşınarak buhar gücü ile çalışan fabrikaların uzak yerlere kurulmasına olanak tanımıştır.

✓ Sanayileşmeyle birlikte İngiltere’nin nüfusu 80 yıl içinde 6 milyondan 14 milyona ulaşmıştır. Doğum oranının bu denli artmasında fabrikalardaki işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla doğumların teşvik edilmesi yatmaktaydı.

✓ Sanayileşme ile işçi sınıfı da ortaya çıkmıştır.

✓ İşgücüne gereksinimin artması, kırsal kesimde yaşayanlar için kentleri cazip hale getirmiş fabrikaların olduğu kentlere göçler başlamıştır. 1800 ile 1900 yılları arasında kentlerde yaşayanların oranı %25’ten %65’e ulaşmış ve nüfusun çoğu sanayinin yoğunlaştığı kuzey bölgelerde toplanmıştır.

Advertisement

✓ Sanayileşme giderek Batı Avrupa ülkelerine yayılmış bu durum doğal kaynakların ekonomik ve sosyal yaşamda önem kazanmasına neden olmuştur.

✓ Ekonominin küreselleştiği dünyada sanayileşmede yenilikler ortaya koyan ve gelişmeleri yakından takip eden ülkeler hızla gelişerek kalkınmışlardır.

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply