İngiltere’nin Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler.

İngiltere’nin Osmanlı Politikası

Advertisement

Coğrafi Keşifler sonrasında büyük bir sömürge imparatorluğu kuran İngiltere, Avrupa politikasında Rusya’nın etkinliğinin artmasını engellemek amacıyla XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuştur.

İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumasının başlıca nedenleri şunlardır:

✓ İngiltere’nin Orta Doğu’daki sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlamak,

✓ Osmanlı topraklarının zengin hammadde olanaklarından yararlanmak,

Advertisement

✓ Sanayi inkılabı sonrasında üretilen ürünler için Osmanlı Devleti’ni pazar olarak kullanmak,

✓ Rusya ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünden yararlanarak bölgedeki hakimiyet alanlarını genişletmelerini önlemek,

✓ Boğazların güvenliğini sağlamak.

İngiltere’nin bu politikası, XIX. yüzyılın sonlarında değişmeye başlamıştır. Bu dönmede, Osmanlı yöneticileri, milli birliğini yeni kurmuş olan ve Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Almanya ile yakınlaşmaya önem vermişlerdi. Fakat bu sırada Almanya’nın uluslararası politikada güçlenmesi, İngiltere’nin ve Fransa’nın saygınlığını azaltmaktaydı. Bu nedenle İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Almanya ile yakınlaşması üzerine, Osmanlı sınır bütünlüğünü korumayı terketmiştir.

İngiltere, 1878’den sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti’ni parçalama faaliyetlerine katılmıştır. 1878’de Kıbrıs’ı, 1882’de ise Mısır’ı işgal etmiştir.

Advertisement


Leave A Reply