İnkılap İle İlgili Cümleler – İnkılap Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

İnkılap ile ilgili cümleler. İnkılap kelimesi içeren “İnkılap” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Atatürk İnkılapları

Şapka Devrimi

İnkılap Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • Atatürk’ün inkılapları neden ve nasıl yaptığını iyi öğrenmeliyiz.
 • Kurtuluş Savaşı’ndan sonra mücadele bitmemiş, inkılaplarla devam etmiştir.
 • İnkılap; Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin hızla ileriye dönük ve köklü olarak değişmesine denir.
 • Bu dersin amacı, Türk inkılâbının ruhunu ve amacını kavrayacak, kabullenecek ve geliştirecek nesiller yetiştirmektir.
 • Atatürk, siyasal, eğitim, hukuk, toplumsal ve ekonomi alanlarında pek çok inkılap yapmıştır.
 • Atatürk ilke ve inkılâplarını bütünüyle ele aldığımızda ilke ve inkılâpların birbirini tamamladıkları görülmektedir.
 • İnkılâp, Halk hareketiyle mevcut düzenin yıkılması ve yeni bir düzenin kurulmasıdır.
 • Yapılan bütün inkılaplar Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleşmektedir.
 • Türk İnkılaplarının en önemlilerinden biri Saltanatın Kaldırılmasıdır.
 • Cumhuriyet döneminde yapılacak yeni kanunlarla tüm vatandaşların kanun önünde eşitliğinin sağlanması ve diğer inkılapların da güvence altına alınması amaçlanmıştır.
 • Atatürk ilke ve inkılâpları, memleketimizin gelişimini hedef tutarak onun muasır medeniyetler mertebesine ulaşmasını sağlayan önemli atılımlardır.
 • Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılaplar ve yenilikler ile ilgili olarak detaylı bilgiler.
 • I. TBMM inkılapçı değildir. Yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır.
 • Mustafa Kemal, gerçekleştireceği inkılaplar için güçlü ve disiplinli bir gruba ihtiyacı olduğunu düşünerek bir siyasal parti kurma gereği duydu.
 • İttihat Ve Terakki; 1908 Meşrutiyet İnkılâbı‘nın meydana gelmesine yol açan siyasi bir cemiyettir.
 • Cumhuriyet Döneminde tüm Türk ressamların cumhuriyet ve inkılapları resmetmelerini sağlayarak, millî birliğin sanat alanına yansıması …
 • Atatürk: Sosyal Bilimlerin gelişmesi için her türlü altyapıyı hazırlamış, bu amaçla çeşitli inkılaplar yapmıştır.

Advertisement

Leave A Reply