İnkılap İle İlgili Cümleler, İnkılap Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

İnkılap ile ilgili cümleler. İnkılap kelimesi içeren “İnkılap” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Atatürk İnkılapları

Şapka Devrimi

İnkılap Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • Atatürk’ün inkılapları neden ve nasıl yaptığını iyi öğrenmeliyiz.
 • Kurtuluş Savaşı’ndan sonra mücadele bitmemiş, inkılaplarla devam etmiştir.
 • İnkılap; Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin hızla ileriye dönük ve köklü olarak değişmesine denir.
 • Bu dersin amacı, Türk inkılâbının ruhunu ve amacını kavrayacak, kabullenecek ve geliştirecek nesiller yetiştirmektir.
 • Atatürk, siyasal, eğitim, hukuk, toplumsal ve ekonomi alanlarında pek çok inkılap yapmıştır.
 • Atatürk ilke ve inkılâplarını bütünüyle ele aldığımızda ilke ve inkılâpların birbirini tamamladıkları görülmektedir.
 • İnkılâp, Halk hareketiyle mevcut düzenin yıkılması ve yeni bir düzenin kurulmasıdır.
 • Yapılan bütün inkılaplar Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleşmektedir.
 • Türk İnkılaplarının en önemlilerinden biri Saltanatın Kaldırılmasıdır.
 • Cumhuriyet döneminde yapılacak yeni kanunlarla tüm vatandaşların kanun önünde eşitliğinin sağlanması ve diğer inkılapların da güvence altına alınması amaçlanmıştır.
 • Atatürk ilke ve inkılâpları, memleketimizin gelişimini hedef tutarak onun muasır medeniyetler mertebesine ulaşmasını sağlayan önemli atılımlardır.
 • Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılaplar ve yenilikler ile ilgili olarak detaylı bilgiler.
 • I. TBMM inkılapçı değildir. Yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır.
 • Mustafa Kemal, gerçekleştireceği inkılaplar için güçlü ve disiplinli bir gruba ihtiyacı olduğunu düşünerek bir siyasal parti kurma gereği duydu.
 • İttihat Ve Terakki; 1908 Meşrutiyet İnkılâbı‘nın meydana gelmesine yol açan siyasi bir cemiyettir.
 • Cumhuriyet Döneminde tüm Türk ressamların cumhuriyet ve inkılapları resmetmelerini sağlayarak, millî birliğin sanat alanına yansıması …
 • Atatürk: Sosyal Bilimlerin gelişmesi için her türlü altyapıyı hazırlamış, bu amaçla çeşitli inkılaplar yapmıştır.


Leave A Reply