İnkılapçılık İlkesi Nedir? Kısaca

1

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan İnkılapçılık ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. İnkılapçılık ilkesinin özellikleri maddeler halinde

Mustafa Kemal Atatürkİnkılapçılık;

Advertisement

1. “inkılap” sözcüğü değişme, biçim değiştirme, devrim” demektir. Bu kavram dilimizde daha çok “devlet ve toplum yapısında hızlı değişiklikler” anlamında kullanılmaktadır.

2. Bir ulusun, bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.

3. Osmanlı Devleti, çağın gidişine ters düşen, yenileşmeyi engelleyen bir yapıdaydı. Bu yüzden ulus günden güne gücünü kaybediyordu.

4. İnkılâpçılık, Türk inkılabının korunması, geliştirilmesi, ilerletilmesidir.

Advertisement

5. Türk inkılabı iki cepheli olarak yürütülmüştür: Bir yanda işgalci güçlere karşı bağımsızlık savaşı yürütülmüş, öte yandan saltanata karşı mücadele edilerek yepyeni bir devlet ortaya çıkarılmıştır.


1 Yorum

Leave A Reply