İnönü Savaşları (Kısaca)

0

Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile ilgili olarak kısaca özet bilgilerin yer aldığı yazımız. İnönü Savaşlarının kısaca özet anlatımı.

1921 yılının ilk aylarında Eskişehir’in batısındaki İnönü mevkiinde yapılan savaşlardır.

Birinci İnönü Savaşı. —
Çerkez Ethem kuvvetlerinin kendi taraflarına geçmesini fırsat bilen Yunanlılar, vakit geçirmeden, hücuma geçerek Türk cephesini çökertmek istiyorlardı. 6 ocak 1921 ‘de Bursa bölgesindeki üç tümenden ikisiyle taarruza kalkıştıkları gibi, Uşak bölgesinde de şaşırtma hareketlerine giriştiler. Yunanlılar’ın bu hareketine karşı II. Tümen’le 4, Tümen’in 58. alayı İnönü bölgesinde mevzi aldı. Türk birliklerine komuta eden Miralay İsmet Bey de İnönü’nde bulunuyor, birliklerin hareketlerini idare ediyordu.

Advertisement

Savaş 10 ocakta başladı. Günün ilk saatlerinde Yunanlılar bazı ilerlemeler kaydetti-lerse de birliklerimizin şiddetli karşı koyması sayesinde aynı günün gecesi geri çekilmek zorunda kaldılar.

Yunanlılar ilk defa milis kuvvetleriyle değil, düzenli bir orduyla çarpışmış, savaşı kaybetmişlerdi. I. İnönü Savfişı’nın zaferle sonuçlanması bütün dünyada önemli yankılar yarattı.

İkinci İnönü Savaşı. — Yunanlılar, İnönü’n-deki birinci savaşta yenilmeleri üzerine, batıya karşı itibarlarını kurtarmak için hemen yeni bir taarruz hazırlıklarına giriştiler. Bu defa daha büyük kuvvet toplamışlardı. Bizim kuvvetimiz de ilk savaştan daha çok olmakla beraber Yunanlılar’ınkinden gene de hissedilir derecede azdı.

Yunan kuvvetleri 21 mart 1921’de Bursa ve Uşak’ın batısından Eskişehir ve Afyonkara-hisar yönünde taarruza geçtiler. Türk birliklerinin komutanı olan İsmet İnönü, savaşı gene İnönü mevkiinde kabul etmeye karar vermişti. 26 mart akşamı İnönü cephesinin batı kanadiyle temasa geçen Yunanlılar mevzilerine yerleştirip takviyelerini aldıktan sonra, 30 martta taarruza giriştiler.

Advertisement

Birliklerimiz bir yandan Yunan hücumlarını karşılarken, bir yandan da Ankara’dan gelen takviyelerin yardımiyle sağ kanattan taarruza geçerek düşman taarruzunun kırılmasını sağladılar. Aynı günün gecesi Yunanlılar perişan bir halde geri çekilmek zorunda kaldılar.

İnönü’nde kazanılan zaferler Kurtuluş Sa-vaşı’mızın bir müjdecisi olmuş gibiydi. Bu bakımdan bütün yurtta büyük bir sevinç kaynağı oldu.


Leave A Reply