İnşaat Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

0

İnşaat Teknisyeni nedir? İnşaat Teknisyeni ne iş yapar, İnşaat Teknisyenliği mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

insaat-teknisyeniİnşaat Teknisyeni

Advertisement

İnşaat teknisyeni, yapı ve bayındırlık işleriyle uğraşan bir elemandır. Yapılacak işlerin proje hesapları için keşif defterleri, yapılmış işleri faturalamak için muhtıralar tutar.

Genellikle bir zanaat kolunda (duvarcılık, boyacılık, elektrikçilik, sıhhi tesisatçılık, marangozluk vb.) uzman olan inşaat teknisyeni, bir mimarla, bir müteahhitle beraber ya da özel bürosunda çalışabilir. Görevi, belirli bir inşaat için kullanılmış malzeme, işçilerin akitleri ve işin yapılma süresi hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlamak, sonra, ilgili resmi kurum ya da sendika tarafından düzenlenmiş ve içinde, yapılması mümkün olan bütün işlerin sınıflandırılıp tarifelendirildiği belgelere başvurarak, maliyet fiyatını hesaplamaktır. Öte yandan, inşaat teknisyeni, yapılmış olan bir işin faturasına uygun olup olmadığını kontrol ederek, bunun karşılığında müşterisinden bir ücret alır. Ne var ki, bugün inşaat sahipleri götürü fiyatla iş gördürmeyi tercih ettiklerinden, inşaat teknisyenlerinin görevi, proje hesapları yapmaktan ileri geçmemektedir.


Leave A Reply