İnsan Ekolojisi Nedir?

0

İnsan ekolojisi nedir? İnsan ekolojisinin özellikleri, etkileri nelerdir? İnsan ekolojisi hakkında bilgi.

Advertisement

İnsan Ekolojisi

İnsan ekolojisi, insan ve çevresi arasındaki her türlü etkileşme. Canlıların çevresiyle karşılıklı ilişkileri üzerine biyologların yaptığı çalışmalardan etkilenen sosyal bilimciler, insan gruplarını da benzer biçimde incelemeye başladılar. Böylece sosyal bilimlerde ekoloji, doğal kaynakların özelliğine ve öbür insan gruplarının varlığına göre toplumsal yapının uyarlanma biçimlerini inceleyen bilim dalı olarak ortaya çıktı. İnsan ekolojisinin başlıca alt dallarından biri kültürel ekolojidir. Kültürel ekoloji kültürel özelliklerin çeşitliliği ve gelişimiyle ilgilidir.

İnsan ekolojisi, topluluk yaşamında ortaya çıkan biyolojik, teknik, demografik ve çevresel koşulları, kültürel ve toplumsal sistemlerdeki biçim ve işlevleri belirleyen karşılıklı ilişkiler dizisi olarak ele alınır. Ayrıca grup davranışının, bir toplumsal yapı sistemi oluşturan kaynaklar ve onların kullanımı ile duygusal boyut taşıyan inançlar bütününe bağlı olduğunu kabul eder.


Leave A Reply