İnsan Hakkında – İnsanlık Hakkında Söylenmiş Güzel Anlamlı Sözler

0
Advertisement

İnsan, insanlık için söylenmiş güzel sözler, vecizeler. İnsan, insanlık hakkında özlü sözler. İnsanlık ile ilgili olarak ünlü şahsiyetlerin söylediği güzel sözler.

İnsan – İnsanlık İle İlgili Güzel Sözler

Paul Walker Sözleri

Önemli olan tek şey sevdiğin insanların mutlu ve sağlıklı olması. geriye kalan her şey sundae üzerindeki şeker gibidir. – Paul Walker

 • *** İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uygulamadığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz.
  Bertrand RUSSEL
  İngiliz filozofu, matematikçisi (1872-1970)
 • *** Dünyada büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilemez ve insanlar yalnız öyle olmaya karar verdikleri zaman, büyük olurlar.
  Charles DE GAULLE
  Fransız asker, devlet adamı (1890-1970)
 • *** Bir insan, söylediği sözlerden çok, söyleyemedikleriyle de insanlaşır.
  Albert CAMUS
  Fransız yazarı (1913-1960)

insan sözler

Ne olurdu yani bir sene de insanlık moda olsa.
 • *** İnsan, ‘Neyse o olmayı’ reddeden tek yaratıktır.
  Albert CAMUS
  Fransız yazarı (1913-1960)
 • *** İnsan, her şeyin en kutsalı olduğu gibi, en kötüsüdür de
  PLATON
  Eski Yunan filozofu (İÖ 427-347)

insan sözler

Her insan kendine yakışanı yapar, Çünkü kalite asla tesadüf değildir.
 • *** İnsanlar özgür doğdular, ama her yerde zincirler içine alındılar.
  Jean Jacques ROUSSEAU
  Fransız filozofu, yazarı (1712-1778)
 • *** İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
  MONTAIGNE
  Fransız filozofu, yazarı (1533-1592)
 • *** İnsan ne bir melek, ne de bir şeytandır. Tahilsizlik şuradadır ki, onun melek rolü oynayacağı zaman şeytan rolt nu oynamasıdır.
  MOLIÈRE
  Fransız yazarı (1622-1673)
 • Başının dik olmasını istiyorsan hayatındaki insanlara doğru değer vereceksin. Fazla değer başını yere eğer.

insan sözler

Öyle insanlar var ki demir paradan daha bozuk.
 • *** İnsan kendi toplumuna uymayan biricik canlı varlıktır.
 • Nikolaas TINBERGEN
  Hollandalı iktisatçı (1903-1988)
 • *** İnsanlar, rakamlara benzer; durumlarına göre değer kazanırlar.
  Napoléon BONAPARTE
  Fransız asker, devlet adamı (1769-1821)
 • *** İnsan sahip olduğu şeylerin değil, her şeye karşın şimdiye kadar sahip olamadıklarının ve sahip olabileceklerinin toplamıdır.
  Jean Paul SARTRE
  Fransız filozofu, yazarı (1905-1980)
 • *** İnsanın büyüklüğü, yaptıklarından gelir, söylediklerinden değil.
  Ralph EMERSON
  ABD’li şair, yazar, felsefeci (1803-1882)
 • *** Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir.
  Ralph EMERSON
  ABD’li şair, yazar, felsefeci (1803-1882)

insan sözler

Kedi nankör, tilki kurnaz, karga kindar, yılan sinsi, insan hepsi.
 • *** İnsanlar iyilikte, on dört yaşında oldukları gibi kalsalardı, dünyanın görünüşü başka olurdu.
  Albert SCHWEITZER
  Alman hekim, hümanist (1875-1965)
 • *** Herkes, insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de, hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez.
  Lev TOLSTOY
  Rus yazarı (1828-1910)
 • *** Dünyada en zengin adam, namusu çok, en kuvvetli adam vicdanı sağlam, en iyi adam, hayır işlemeye meyili çok olandır.
  Şemseddin Sami
 • *** İnsanlar da ağaca benzer; ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak isterse o kadar derin kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe.
  Friedrich NIETZCHE
  Alman filozofu (1844-1900)

insan sözler

Advertisement
*** İnsan her şeyin ölçüsüdür.
 • PROTAGORAS
  Eski Yunan filozofu (İÖ 485-410)
 • *** Koşullar insanları idare ederler, insanlar koşulları değil.
  HEREDOTOS
  Eski Yunan tarihçisi (İÖ 485-430)
 • *** İnsanın en yararlısı, insana yararlı olandır.
  MEVLÂNA CELALETTİN RUMİ
  Şair, düşünür (1207-1273)

insan sözler

Şekersiz içilen çayın içindeki çay kaşığı kadar anlamsızdı bazı insanlar.
 • *** İnsanın değeri gözünün gördüğü kadardır, baktığı kadar değil.
  MEVLÂNA CELALETTİN RUMİ
  Şair, düşünür (1207-1273)
 • *** İnsanın kendini aldatması kadar kolay bir şey yoktur. Çünkü insan neyi isterse onun gerçek olduğuna inanır.
  DEMOSTHENES
  Eski Yunan devlet adamı, hatip (İÖ 384-322)
 • *** Bu bir adam için ufak, ama insanlık için çok büyük bir adımdır.
  Neil Armstrong


Yorum yapılmamış

Leave A Reply