İnsan Hakları Haftası İle İlgili Yazı

0

İnsan Hakları Haftası ile ilgili yazı. 10 Aralık ile başlayan hafta içerisinde çeşitli etkinliklere konu olan İnsan Hakları terimi ve İnsan Hakları haftası ile ilgili yazı

İnsan Hakları Haftası İle İlgili Yazı

Advertisement

İnsan Hakları Haftası İle İlgili Yazı

Dünyanın en kıymetli varlığı biz insanlarız. İnsanların bazıları çok eski yıllardan beri çeşitli haksızlıklara uğradılar. Eziyet edildi, bir mal gibi satıldı, köle olarak çalıştırıldı. Özetle hak ve hürriyetleri elinden alındı. Bu büyük haksızlığa son vermek için ve bütün insanların doğuştan sahip olduğu hak ve hürriyetlerini vermek için ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde “Bağımsızlık Bildirisi” yayımlandı. Daha sonra Fransız İhtilâli ile insanların eşit ve insan olarak yaşamasını sağlamak için “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi” açıklandı.

Ne var ki, bu çabalara rağmen yine işkenceler, haksızlıklar, kötülükler, suçsuz insanların öldürülmesi devam etti. Dünyanın en büyük kuruluşu olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı, 10 Aralık 1948 günü “İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’ ni kabul etti. Bütün dünyaya ilan etti. Üye ülkeler gibi bütün dünya ülkelerince uygulanması için yürürlüğe girdi.

Bu çok önemli bildirinin kabul edildiği 10 Aralık gününü içine alan hafta, “İNSAN HAKLARI HAFTASI” olarak kabul edildi. Bu hafta yurdumuzda ve dünyada aynı tarihlerde kutlanır. Bütün yayın organları ile haftanın tanımı,anlamı, önemi, üzerinde durulur. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi okunarak tanıtılır. Herkesin bu bildiriye uymaları zorunluğu üzerinde durulur.

Okullarımızda da haftanın kutlanması için bir program yapılır. Bu programda özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirisi okunarak tanıtılır. İnsanlara temel hak ve hürriyetleri açıklanır. Herkesin bu haklara saygı göstermesi istenir. Böylece mutlu yaşama yolları gösterilir. İnsanların birbirine daha çok yaklaşmaları sağlanır. Birlik ve beraberlik ruhu güçlendirilir. Sevgi, saygı bağları gelişir, barışa doğru güçlü adımlar atılır.

Advertisement

YAZI – 2

İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık tarihini içine alan hafta İnsan Haklan Haftası dır.

24 Ekim 1945 tarihinde kurulan Birleşmiş Milletler örgütü 2. Dünya Savaşında görülen insanlık dışı eylemler üzerine, bütün insanlara tanınması gereken temel hakları belirten ve bildiren İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi’ni yayınladılar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edildi. Bu tarih tüm üye ülkelerce İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır.

Türkiye 10 Aralık 1948’de yayınlanan bu bildiriyi 6 Nisan 1949’da benimsedi ve 27 Mayıs 1949’da bu karar yürürlüğe girdi.

Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirisi günümüzde yeterince uygulanmamaktadır. Çünkü güçlü ülkeler kendi çıkarlarını düşünerek bencilce davranmakta, sömürdükleri güçsüz ulusların insanlarını pek düşünmemektedirler. Bunu önlemek için kuvvetli olmak, birlik olmak ve bölünmemek gerekmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nln başlıca maddeleri şunlardır:

Advertisement

1- Bütün insanlar özgür doğarlar. Birbirlerine kardeşlik ve sevgi duygularıyla bağlıdırlar. Hak bakımından eşittirler.

2- Herkes dil, renk, ırk, din bakımından ayrı olsalar bile, insanlık haklarından eşit yararlanırlar.

3- Yaşamak, can güvenliği, özgürlük, her insanın hakkıdır.

4- Hiç kimse, insanlık dışı bir cezaya çarptırılamaz.

5- Kanun önünde herkes eşittir.

6- Herkes hakları çiğnendiğinde mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

7- Kimse kanunsuz tutuklanamaz ve sürülemez.

8- Herkesin fikir, vicdan ve din özgürlükleri varaır.

9- Herkes düşüncelerini söylemekte serbesttir.


Leave A Reply