İnsan Hakları İle İlgili Güzel Sözler

0

insan hakları haftası ile ilgili sözler. insan hakları ile ilgili ve insan hakları haftası kutlamalarında kullanabileceğiniz güzel sözler

İnsan Haklarıyla İnsandır

Advertisement

İnsan Hakları İle İlgili Güzel Sözler

*** Bir insan başka bir insana eşit olmayabilir ama her zaman aynı cinstendir.
(De Bonold)

*** “Senin” ve “benim” kelimeleri ortadan kaldırılsaydı insanlar sükun içinde yaşarlardı.
(Anaksagonos)

*** Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem.
(Fenelon)

*** Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. (Lovvel)

Advertisement

*** Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler.
(Cenap Şahabettin)

*** Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

*** Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

*** İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler.
(Montesquieu)

*** Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.
(Milton)

*** İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır.
(Cenap Şahabettin)

Advertisement

*** İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir.
(Bacon)

*** Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir.
(D. Webster)

*** İnsanlar istediklerine inanırlar.
(Sezar)

*** Her insan bir dünyadır.
(Harsert)

*** İnsan, almadığı şeye sahip olamaz.
(Goethe)

*** İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksandokuz kişiye bedeldir.
(John Stuart Mill)

*** Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır.İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

*** Biz, yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. (Atatürk)

*** İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)

*** Bir tek kişiye yapılan haksızlak, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

*** Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

Advertisement

*** Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

*** İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

*** Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)


Leave A Reply