İnsan Hakları Nedir?

0
Advertisement

İnsan hakları ne demektir ne anlama gelir? İnsan hakları nedir sorusuna geniş bir perspektiften bakarak yanıt arayan yazı / kompozisyon.

insanlarİnsan Hakları Herkes İçin

İnsan hakları, tüm insanlığın ortak değeridir ve her bir bireyin varlığının ve onurunun korunmasını amaç edinmiştir. Tüm insanlar sadece insan olduklarından dolayı temel insan haklarına sahiptirler.

İnsan hakları herkes için geçerlidir ve uluslararası sözleşmeler, yasalar vb. hukuki düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.

Bu haklar bir kişinin yurttaş olma veya bir dine ya da etnik gruba mensup olmasından kaynaklanan haklar değil, sadece “insan” olmakla ilgilidir. Bu haklardan yararlanmak için sadece insan olmak yeterlidir.

Advertisement

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi incelendiğinde hemen hemen birçok maddesinin “Herkesin” ve “Hiç kimse” kelimeleriyle başladığını görürüz. Buradaki “Herkesin” ve “Hiç kimse” ifadeleri hak ve özgürlüklerin evrensel olduğunu göstermektedir.

Afrikalı, Asyalı, Avrupalı; kadın ya da erkek; çocuk, genç ya da yaşlı; beyaz, siyah veya sarışın; yoksul ya da zengin; çiftçi ya da devlet başkanı olsun, “insan olma” niteliği tüm bu saydıklarımızdan önce gelir.

• İnsanın onurunu, eşit ve devredilemez haklarını tanımak dünyada özgürlük, adalet ve barışın temelini oluşturmaktadır. Bu hakların belgelerle güvence altına alınması toplumsal gelişmenin ve daha iyi bir yaşam düzeyini sağlamanın kararlılığını gösterir.

• Eğer insan hakları korunmaz ise, insanlık uygar biçimde yaşayamaz; toplum huzuru ve barışı sağlanamaz; insan onurlu ve mutlu bir şekilde yaşayamaz. Bu nedenle insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bir insanlık görevidir, insan hakları korunmadığında insanın değeri korunmamış olur.

Advertisement

Leave A Reply