İnsan İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İnsan İle Atasözü

0

İçinde insan kelimesi geçen atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. İnsan hakkında atasözleri ve anlamları.

İnsan İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Advertisement

İnsan İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır”
  gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
 • “ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür”
  insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.
 • “ağacı kurt, insanı dert yer”
  kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir.
 • “altın ateşte, insan mihnette belli olur”
  altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür.
 • “bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu”
  bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.
 • “dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir”
  dağ başında kışın fırtına eksik olmadığı gibi kişinin yaşamında da yıpratıcı olaylar eksik olmaz.
 • “dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur”
  ne kadar uzak düşmüş olurlarsa olsunlar, insanlar günün birinde birbirleriyle karşılaşabilirler.
 • “demir nemden, insan gamdan çürür”
  nem demiri nasıl paslandırıp çürütürse gam da insanı öylece yıpratır.
Devamı
 • “duvarı nem, insanı gam yıkar”
  nem demiri nasıl paslandırıp çürütürse gam da insanı öylece yıpratır.
 • “hayvan koklaşa koklaşa, insan konuşa konuşa”
  insanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar.
 • “hayvan yularından, insan ikrarından (sözünden) tutulur”
  yularından tutulan hayvan başka yöne sapamadığı gibi insan da söylediği sözün dışına çıkamaz.
 • “hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde”
  hayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz.
 • “ırz insanın kanı pahasıdır”
  insan ırzını, namusunu korumak için canını feda eder.
 • ” insan (adam) kıymetini insan (adam) bilir”
  bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak o konuda uzmanlığı olanlar bilir.
 • ” insan ayaktan, at tırnaktan kapar”
  birçok hastalık insana ayağını üşütmesi, ata da tırnağı yoluyla gelir.
 • “insan beşer, kuldur şaşar”
  kişinin zaman zaman şaşırmasını, yanılmasını hoş görmek gerekir.
 • “insan çeşit çeşit, yer damar damar”
  toprağın her kesimi ayrı ayrı nitelikler taşıdığı gibi insanlar da birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler.
 • “insan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde”
  insan doğduğu yeri değil geçimini sağladığı yeri yurt edinir.
 • ” insan gönlünün artığını söyler”
  insanlar şaka yaparken içlerinden geçeni yansıtırlar.
 • ” insan göre göre, hayvan süre süre (alışır)”
  insanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar.
 • ” insan insanın şeytanıdır”
  uygunsuz arkadaş, insanı doğru yoldan saptırır, kötülüğe sürükler.
 • “insan kendini beğenmezse çatlar (ölür)”
  herkes kendini beğenir; bu, kendi aklını beğenmesinin sonucudur.
 • ” insan kıymetini insan bilir”
  bir kimsenin ne kadar değerli olduğunu ancak o kimsenin değerini ölçebilecek nitelikteki insanlar anlar.
 • ” insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa”
  insanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar.
Devamı
 • “insan sözünden (ikrarından), hayvan yularından tutulur”
  yularından tutulan hayvan başka yöne sapamadığı gibi insan da söylediği sözün dışına çıkamaz.
 • “insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur”
  kişinin çocukluğundaki huyları, özellikleri yaşlılığında da değişmez.
 • “insan yükü (eti) ağırdır”
  1) hiç kimse başka bir kimseye yük olmamalıdır; 2) yatalak insanı kaldırmak, yatırmak güçtür.
 • “insanın (adamın) alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır”
  hayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz.
 • “insanın adı çıkacağına canı çıksın”
  insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.
 • “insanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı dilinden başka nesi var”
  nsan kendisini ancak tatlı diliyle sevdirebilir.
 • ” insanın kötüsü (fenası) olmaz; meğer ki parası olmaya”
  toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.
 • ” insanlık sen de kalsın”
  1) karşı taraf iyilik bilmese de sen yine iyilik et; 2) bu işi nasıl olsa sana yaptıracaklar, bari kendiliğinden yap da onurunu koru.
 • “insanoğlu çiğ süt emmiş”
  insanlardan tam bir doğruluk beklenmez.
 • “iş insanın aynasıdır”
  bir kimsenin nasıl bir kişi olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.
 • “iyi insan sözünün üstüne gelir”
  yokluğunda kendisinden söz edilen kimse, konuşmanın üzerine gelirse o iyi insandır, denilir.
 • ” kötü komşu insanı hacet sahibi eder”
  kötü komşu kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez, emanet isteyen de gidip o şeyden satın alır.
 • “kötü söz insanı dininden çıkarır”
  gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
 • “merak insanı mezara sokar”
  her şeyi öğrenme merakı, insanı birtakım tehlikelerle karşı karşıya getirebilir.
 • “suyun duru akanından, insanın yere bakanından korkmalı”
  duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.
 • “suyun sessizinden, insanın sözsüzünden korkmalı”
  duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.


Leave A Reply