İnsan Hakkında – İnsanlık Hakkında Söylenmiş Güzel Anlamlı Sözler

0

İnsan, insanlık için söylenmiş güzel sözler, vecizeler. İnsan, insanlık hakkında özlü sözler. İnsanlık ile ilgili olarak ünlü şahsiyetlerin söylediği güzel sözler.

İnsan – İnsanlık İle İlgili Güzel Sözler

Paul Walker Sözleri

Önemli olan tek şey sevdiğin insanların mutlu ve sağlıklı olması. geriye kalan her şey sundae üzerindeki şeker gibidir. – Paul Walker

*** İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uygulamadığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz.
Bertrand RUSSEL
İngiliz filozofu, matematikçisi (1872-1970)

Advertisement

*** Dünyada büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilemez ve insanlar yalnız öyle olmaya karar verdikleri zaman, büyük olurlar.
Charles DE GAULLE
Fransız asker, devlet adamı (1890-1970)

*** Bir insan, söylediği sözlerden çok, söyleyemedikleriyle de insanlaşır.
Albert CAMUS
Fransız yazarı (1913-1960)

*** İnsan, ‘Neyse o olmayı’ reddeden tek yaratıktır.
Albert CAMUS
Fransız yazarı (1913-1960)

*** İnsan, her şeyin en kutsalı olduğu gibi, en kötüsüdür de
PLATON
Eski Yunan filozofu (İÖ 427-347)

Advertisement

*** İnsanlar özgür doğdular, ama her yerde zincirler içine alındılar.
Jean Jacques ROUSSEAU
Fransız filozofu, yazarı (1712-1778)

*** İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
MONTAIGNE
Fransız filozofu, yazarı (1533-1592)

*** İnsan ne bir melek, ne de bir şeytandır. Tahilsizlik şuradadır ki, onun melek rolü oynayacağı zaman şeytan rolt nu oynamasıdır.
MOLIÈRE
Fransız yazarı (1622-1673)

*** İnsan kendi toplumuna uymayan biricik canlı varlıktır.

Nikolaas TINBERGEN
Hollandalı iktisatçı (1903-1988)

*** İnsanlar, rakamlara benzer; durumlarına göre değer kazanırlar.
Napoléon BONAPARTE
Fransız asker, devlet adamı (1769-1821)

*** İnsan sahip olduğu şeylerin değil, her şeye karşın şimdiye kadar sahip olamadıklarının ve sahip olabileceklerinin toplamıdır.
Jean Paul SARTRE
Fransız filozofu, yazarı (1905-1980)

Advertisement

*** İnsanın büyüklüğü, yaptıklarından gelir, söylediklerinden değil.
Ralph EMERSON
ABD’li şair, yazar, felsefeci (1803-1882)

*** Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir.
Ralph EMERSON
ABD’li şair, yazar, felsefeci (1803-1882)

*** İnsanlar iyilikte, on dört yaşında oldukları gibi kalsalardı, dünyanın görünüşü başka olurdu.
Albert SCHWEITZER
Alman hekim, hümanist (1875-1965)

*** Herkes, insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de, hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez.
Lev TOLSTOY
Rus yazarı (1828-1910)

*** Dünyada en zengin adam, namusu çok, en kuvvetli adam vicdanı sağlam, en iyi adam, hayır işlemeye meyili çok olandır.
Şemseddin Sami

*** İnsanlar da ağaca benzer; ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak isterse o kadar derin kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe.
Friedrich NIETZCHE
Alman filozofu (1844-1900)

*** İnsan her şeyin ölçüsüdür.

PROTAGORAS
Eski Yunan filozofu (İÖ 485-410)

*** Koşullar insanları idare ederler, insanlar koşulları değil.
HEREDOTOS
Eski Yunan tarihçisi (İÖ 485-430)

*** İnsanın en yararlısı, insana yararlı olandır.
MEVLÂNA CELALETTİN RUMİ
Şair, düşünür (1207-1273)

*** İnsanın değeri gözünün gördüğü kadardır, baktığı kadar değil.
MEVLÂNA CELALETTİN RUMİ
Şair, düşünür (1207-1273)

*** İnsanın kendini aldatması kadar kolay bir şey yoktur. Çünkü insan neyi isterse onun gerçek olduğuna inanır.
DEMOSTHENES
Eski Yunan devlet adamı, hatip (İÖ 384-322)

Advertisement

*** Bu bir adam için ufak, ama insanlık için çok büyük bir adımdır.
Neil Armstrong


Yorum yapılmamış

Leave A Reply