İnsan İradesine Verdiği Önem Bakımından Demokrasi

0
Advertisement

Demokrasinin insana ve insan iradesine verdiği önem nedir? Maddeler halinde demokrasi ve insan ilişkisinin açıklaması.

İnsan İradesiİnsan İradesine Verdiği Önem Bakımından Demokrasi

İnsanın onurlu yaşama istek ve mücadelesi, insan onurunu en iyi koruyan yönetim biçimi olan çağdaş demokrasiyi ortaya çıkarmıştır. Demokrasi, insan iradesine, hak ve özgürlüklerine en yüksek değeri verir. Herkesin bu hak ve özgürlüklerden yararlanmasını savunur.

• Demokrasilerde insana değer verilir, insana değer kazandıran özellik ise onurdur.

• İnsan onuru, her türlü kültürel, siyasal ve hukuksal müdahaleyi reddetmeyi, özerk ve özgür davranabilmeyi gerektirir.

Advertisement

• Demokrasi insanın özerk ve özgür davranabilmesine ortam hazırlar. Demokrasilerde, yönetilenlerin iradesini yansıtan bir meclis vardır.

• Demokrasilerde düşüncelerin içeriği ne olursa olsun, saygı gösterilmelidir.

• Demokrasinin temel özelliği, seçim ve temsil ilkelerine dayanmasıdır. Yani halkın seçtiği temsilciler eliyle siyasi iktidarı kullanmasıdır. Demokratik cumhuriyetlerde, meclisi ve ülkenin başkanını belli aralıklarla halkın seçmesi temeldir.

Demokrasi insana seçme ve seçilme, dilekçe, toplumsal gösteriye katılma, istediği siyasi partiye ve sivil toplum kuruluşuna katılma, ilgi ve yeteneklerine uygun bir mesleği seçme, seyahat etme gibi haklar sağlar.

Advertisement

Cumhuriyet ve Demokrasi

Cumhuriyet bir rejim, demokrasi ise cumhuriyetin uygulanış şekillerinden biridir. Demokrasi, siyasi rejimin işleyişi ile ilgilidir. Cumhuriyete derinlikli bir içerik kazandırılması ise onun demokrasi ile taçlanmasını gerektirir.

Bir cumhuriyetin tam demokratik cumhuriyet olabilmesi için, o ülke halklarının tüm kesimlerinin çoğulcu, özgür iradeleri ile yönetim ve denetim süreçlerine doğrudan katılabilmesi gerekir.

Advertisement

Leave A Reply