“İnsan Kendini Beğenmese Çatlar” Atasözünün Anlamı

1

İnsan Kendini Beğenmese Çatlar atasözünün açıklaması. İnsan Kendini Beğenmese Çatlar anlamı, hakkında bilgi, anafikir.

İnsan Kendini Beğenmese Çatlar:

Advertisement

ANAFİKİR : Her insan kendisini başkalarından daha çok beğenir.

Herkes kendini beğenir. Bu, kendi aklını beğenmesinin sonucudur. Çünkü insanın kişiliği, aklının yönetimi ile biçimlenir. Mademki kendi aklım bütün akılların üstünde görüyor, ister istemez kendi kişiliğine en büyük değeri biçecektir. Kendisini beğenmese yaşayamayacağını düşünür. Oysa gerçek insan yalnız kendini değil başkalarını da beğenmesini, kendinden iyilerini görünce yerine göre kendinden çok beğendiğini ortaya koymasını bilmelidir. öyle kişiler kendilerine güvenlerini arttırır, başkalarının da saygısını kazanırlar.


1 Yorum

Leave A Reply