İnsanın Allah’la İletişimi

0

İnsanın Allah’la iletişim yolları nelerdir? İnsanın Allah ile olan iletişimi konusu hakkında kısa bilgi.

İNSANIN ALLAH’LA İLETİŞİMİ

Advertisement

İnsan kendisini yaratan, gözetip koruyan Allah ile iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. Bu iletişim dua, ibadet, tövbe ve Kur’an okuma ile gerçekleşir.

Allah ile iletişim içten ve samimi olmalıdır. İnsan, dua ile dileklerini aracısız olarak Allah’a iletir. Duada istenilen şey meşru olmalıdır. İbadetler sürekli ve tövbe kararlı olmalıdır.

Temel İnanç Esasları

Advertisement

İslam’ın temel inanç esasları Allah’ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmaktır.

Allah’a İman

İlahî dinlere göre Allah, âlemlerin Rabb’idir. Onun varlığı ezelidir ve sonu da yoktur. Her şeyi bilen ve her şeye hâkim olan yalnızca odur.

Meleklere İman

Melekleri özellikleriyle tanıyalım:

Advertisement

► Nurdan yaratılmış olup yeme, içme, erkeklik ve dişilik gibi insani özellikleri yoktur.
► Gözle görünmezler.
► iradeleri yoktur; bu nedenle Allah’a isyan etmezler.
► Kılık ve şekil değiştirebilirler.
► Güçlü ve hızlı hareket edebilen varlıklardır.
► Gaybı (insanların idrakini zorlayan her türlü olgu) bilmezler.

Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil, yazıcı ve koruyucu melekler, Münker-Nekir gibi değişik görevleri üstlenen melekler vardır.

Kitaplara İman

Kitap; insanları dünya ve ahirette mutluluğuna ulaştırmak için peygamberlere vahiyle gönderilen ilahî kurallar bütünüdür.

Sayfalar hâlindeki küçük kitapçıkların (suhuf) yanında Tevrat, Zebur, incil ve Kur’an-ı Kerim kutsal kitaptır.

Peygamberlere İman

Peygamber, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak için yine insanlar arasından seçip görevlendirdiği seçkin kimselerdir.

Kendilerine kitap gönderilen peygamberlere “resul”, kitap gönderilmeyen fakat öncek bir peygamberin kitap ve öğretilerini halkına bildiren peygamberlere ise “nebi’ denir.

Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler

Advertisement

Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lût, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, Şuayb, Harun, Musa, Davut, Süleyman, Eyüp, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriya, Yahya, isa, Hz. Muhammed.

Peygamberlerin ortak özellikleri: Doğruluk, güvenilir olmak, günah işlememek, akıllı ve zeki olmak ile Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara bildirmektir.

Ahiret Gününe İman

İnanç esaslarının önemli bir bölümüdür. Ahiret insanın dünya hayatındaki inanış ve eylemlerine göre anlam kazanır. Ahiretin kıyamet, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi bir çok evreleri vardır.

Kaza ve Kadere İman

Hayır ve şer, iyi ve kötü, faydalı ve faydasız her ne varsa hepsinin Allah’ın bilmesi, dilemesi, kudreti, takdiri ve yaratması ile olduğuna; Allah’tan başka yaratıcı bulunmadığına inanmak demektir.


Leave A Reply