İnsanın Doğası ve Din (Kısaca)

0
Advertisement

İnsanın doğası ve din konusu hakkında genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız.

İnsanın Evrendeki KonumuDin, Arapça kökenli bir kelime olup gidilen yol, adet, hüküm, kanun, düzen, mükafat-ceza, itaat ve inanç gibi anlamlara gelir.

Terim olarak din; “insan, Allah ve diğer varlıklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen, insan hayatına yön veren, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmayı amaç edinen ilahi prensipler bütününe verilen ad”dır.

İnsanla yaşıt olan din, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresini kuşatan evrensel bir olgudur.

insan var olduğu ilk günden beri, yüce bir varlığa yönelme, ona inanma, sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hissetmiştir.

Bu nedenle din, tarihin bütün devirlerinde ve toplumlarda daima var olan evrensel ve köklü bir kurumdur.

Advertisement

Din, insanın ruhi yönüne hitap eden, manevi ihtiyaçlarını gidermeyi hedef alan ve yaratılışında bulunan doğal bir ihtiyaçtır. Bu duruma “fıtrat” adı verilmektedir.

Peygamberimiz bununla ilgili olarak “Her doğan çocuk fıtrat üzere (bir yaratıcıya inanmak üzere) doğar” buyurmaktadır.

Demek ki din duygusu sonradan icat edilmiş bir şey değil, insanın doğasında bulunan bir durumdur.


Leave A Reply