İpek Yolu Hakkında Bilgi

0

İpek yolu nedir? İpek yolu nerede başlar, nerede biter, tarihteki önemi nedir? İpek yolunun özellikleri, hakkında bilgi.

İPEK YOLU

Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar daha sonra Romalılar, Çinlilerden ipek satın almışlardır. Ulaşıra ise, daha sonra ipek Yolu adı verilen güzergahları izleyen kervanlarla sağlanmıştır. M.S. 555’te, Çin’deki bazı kesişler ilk ipek kozalarını Çin’den Bizans’a (Anadolu’ya) getirmişlerdir, ipek böcekçiliği İstanbul’dan Yunanistan’a 7. yüzyıldan itibaren de İtalya, ispanya ve Fransa’ya geçmiştir.

İpekYolu’nu kullanan kervanlar Çin’in Şi an kentinden hareket etmişler, Özbekistan’ın Kaşgarkentine gelmişler ve buradan da iki farklı güzergah izlemişlerdir, ilk yol Afganistan’dan Hazar Denizi’ne, ikincisi ise İran üzerinden hareketle Anadolu’ya gelmiştir. Anadolu’ya ulaşan mallar deniz yoluyla veya Trakya üzerinden karayoluyla Avrupa’ya gitmiştir.

Bu yollarda kervanlar ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli madenleri batıya taşımışlardır. Yollarda sadece mallar taşınmamış aynı zamanda Doğunun kültürü de Batıya taşınmıştır.

Bu yol çağlar boyunca ona hakim olan, o yolu kullanan kültürlerin izlerini de taşımış ve buralarda olağanüstü bir tarihi ve kültürel zenginliğin oluşumuna da beşiklik etmiştir.

Anadolu; coğrafi konumu nedeniyle eski çağlardan beri doğu ile batı arasında bir köprü görevi görmüştür. Eski çağlardan beri Anadolu’da; ticari, dini veya askeri alanlarda önemli bir ticaret yolu şebekesinin varlığı bilinmektedir.

Anadolu, ipek Yolu’nun da önemli bir kavşak noktası olmuştur. Orta Asya’dan farklı güzergahlar izleyerek, Trakya üzerinden Avrupa’ya uzanmıştır. Ayrıca Ege kıyıları, Karadeniz’de Trabzon ve Sinop, Akdeniz’de Alanya ve Antalya gibi önemli limanları kullanarak da mallar Avrupa’ya taşınmıştır.

Anadolu’da farklı devletlerin oluşturduğu banlar ve kervansaraylar hem ticaretin devamlılığını sağlamış hem de zengin taş süslemeleri, ticareti ve seyahati güven altına almaları ve sosyal dayanışmayı sağlamaları açısından toplum hayatında önemli yer tutmuştur.

Kültürel mirasımızın önemli unsurlarından olan bu yapıların korunması ve yaşatılması adına 2000’li yıllarda ipek Yolu’nun yeniden canlandırılması gündeme gelmiş ve yol boyunca inşa edilen kervansaraylar restore edilmeye başlamıştır.

Bunlar;

1- Şarapsa Han (Alanya)

2- Sultan Han (Aksaray)

3- Akhan (Denizli)

4- Saruhan (Nevşehir)

5- Ağızkara Han (Aksaray)

6- Çardak Han (Denizli)

7- Alara Han (Antalya)

8- Susuz Han (Burdur)

9- Alay Han (Aksaray) 10- incir Han (Burdur)

11 – Silahtar Mustafa Paşa Hanı (Malatya)


Leave A Reply