İphigenia Kimdir? (Yunan Mitolojisi)

0

Yunan mitolojisinde İphigenia kimdir? Mitolojide İphigenia’nın hikayesi, özellikleri, hakkında bilgi.

Iphigeniaİphigenia; Eski Yunan mitolojisinde Kral Agamemnon‘ la Kraliçe Klytaimestra’nın kızıdır. Efsanesi şudur:

Truva’yı istilâ etmek üzere yelkenli gemilerle yola çıkan Agamemnon, Aulis yakınlarına geldiği sırada, birdenbire rüzgâr kesilir. Komutanlardan biri Agamemnon’a akıl verir. Güzel kızı İphigenia’yı Tanrı Artemis’e kurban ederse rüzgâr çıkacak, gemiler ilerleyecektir. Agamemnon, uzun uzun düşünür; Truva’yı almak bir şeref meselesidir; ancak kızını da Tanrı’ya kurban etmek bir baba için kolay bir iş değildir. Sonunda, ödev sevgisi üstün gelir. Agamemnon karısına İphgenia’ya iyi bir kısmet bulduğunu, onu evlendireceğini söyleyerek kızını alır, tapınağa götürür. İphigenia evleneceğini sanırken cellâdın satırı kızın başını gövdesinden ayırır.

İphigenia kurban edildikten sonra hava değişir, gemiler Aulis’ten ayrılır, Truva istilâ edilir. Agamemnon, muzaffer bir komutan olarak yurduna dönünce karısı katil babadan öç almak için sabırsızlanmaktadır. Agamemnon, karısıyla saraya girer, bir daha dışarı çıkamaz. Klytaimestra kızının öcünü alınış, kocasını öldürmüştür.

Facia bu kadarla da bitmez. İphigenia’nın ağabeysi Orestes de, babasının öcünü almak için, annesini öldürür.

Yunanlı şair Aiskhylos’a göre İphigenia olayı böyle cereyan etmiştir. Yalnız, başka bir anlatışa göre de Agamemnon kızını Artemis’e kurban edeceği sırada Tanrı kıza acımış, onun yerine hemen bir geyik göndererek onu kurtarmıştır. Artemis, İphigenia’yı Taulis’teki Artemis Tapınağına götürür, rahibe yapar. Bu tapınağa yabancıların girmesi yasaktır, içeri giren sağ çıkmaz. Aradan zaman geçtikten sonra İphigenia’nın ağabeysi Orestes, kardeşini aramaya çıkar, Taulis’e gelir, İphigenia, onu tanır, tapınağa girdiğini gizli tutar. Daha sonra iki kardeş, tanrıların da yardımıyla Taulis’ten kaçarlar, yurtlarına giderler.

Eski Yunanlı şair Euripides, Fransız şairi Racine, Alman şairi Goethe birer İphigenia trajedisi yazmışlardır. Ünlü Alman bestecisi Gluck da bu efsaneyi opera haline getirmiştir.


Leave A Reply