Iphigenia Kimdir?

0
Advertisement

Iphigenia kimdir? Yunan mitolojisinde Iphigenia özelliği, hikayesi ve efsanesi nasıldır? Iphigenia hakkında bilgi.

Iphigenia

Iphigenia; Yunan mitolojisinde, Mykenai kralı Agamemnon ile Klytaimestra’nın en büyük kızıdır. Troya Savaşı sırasında, Akha donanmasının komutanı olan babası tarafından, donanmanın denize açılabilmesi için uygun bir rüzgâr estirmesi karşılığında, Aulis’te Tanrıça Artemis’e kurban edilir. İphigenia, bazı Yunan trajedilerinin baş kişisi olmuştur. Aiskhylos’un Agamemnon’ u (Agamemnon, 1945), Sophokles’in Elektra’sı (Elektra, 1941, 1946), Euripides’in İphigenia en Aulide (İÖ y. 406; İphigenia Aulis’te, 1945) adlı yarım kalmış oyunu ile ondan önce yazdığı ve Artemis’in İphigeneia’yı dişi bir geyikle değiştirerek, kurban edilmekten kurtardığının anlatıldığı İphigenia en Taurois’i (İÖ y. 413; İphigenia Tauris’te, 1963) bunlardan birkaçıdır. İphigenia öyküsünün çeşitli yorumlarına daha sonraki yazarların yapıtlarında da rastlanır. İphigenia, bazı bölgelerde Artemis’ le özdeşleştirilmiş; bazı eski yazarlar da İphigenia’nın aslında Tanrıça Hekate olduğunu iddia etmişlerdir.

İphigenia öyküsünü, sonraki yıllarda bazı Avrupalı oyun yazarları da kullanmıştır. Racine’in Iphigenie’si ile Goethe’nin İphigenie auf Tauris’i (1779; Iphigenie Tauris’te, 1943) bunların en ünlüleridir. Gluck’un Iphigenie en Aulide (1774) operasının metni Racine’in trajedisine dayanılarak hazırlanmıştır.

Advertisement

Leave A Reply