İplik Solucanlar Hakkında Bilgi

0

İplik solucan nedir, nasıl hayvanlardır, nerede yaşarlar? İplik solucanların özellikleri, hakkında bilgi.

İplik Solucanlar

İplik Solucanlar; (Nematoda), iplik kurtları olarak da bilinir, Aschelminthes (yuvarlak solucanlar) filumundan omurgasızlar sınıfıdır. Birçok uzman bu hayvanları aynı adla ayrı bir filum olarak kabul eder. Hayvanlarda ve bitkilerde asalak, toprakta, tatlı sularda ve denizlerde serbest yaşayan, ayrıca sirke ve bira maltı gibi alışılmadık ortamlarda rastlanabilen iplik solucanları en bol bulunan hayvanlar arasındadır. Bilinen 30 bin kadar türü içinde küçük bir bölümü serbest halde yaşar. Asalak yaşayan türlerin çoğu insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından büyük önem taşıdığı için geniş araştırmalara konu olmuştur.

İplik solucanlarının iki yanlı bakışım gösteren vücutları uzun ve uçlara doğru sivridir. Sindirim sistemi ile vücut duvarı arasında sıvı ile dolu yalancı sölom yer alır. Genellikle ayrı eşeyli olmalarına karşın bazı türleri erdişidir. En küçükleri ancak mikroskop altında görülürken balina asalağı olan bazı türleri 7 m uzunluğa ulaşır.

İplik solucanlarına hayvanların hemen hemen tüm organlarında rastlanmakla birlikte en çok sindirim, dolaşım ve solunum sistemlerinde görülür. Bu solucanlardan bazıları kancalı kurt, kıl kurdu, cüce iplik solucanı, kırbaç kurdu gibi adlarla tanınır. İplik solucanları filaryoz, askarit enfeksiyonu ve trişinoz gibi birçok hastalığa neden olur.


Leave A Reply