Irak Kralı 1. Faysal ve 2. Faysal’ın Hayatı, Biyografileri ve Dönemleri

0
Advertisement

1. Faysal ve 2. Faysal kimdir? Irak kralı 1. Faysal (Faysal bin Hüseyin) ve 2. Faysal hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

1 faysal

Kaynak: commons.wikimedia.org

Faysal bin Hüseyin (1. Faysal); (1883-1933)

İlk Irak kralıdır. Hicaz’da doğmuş, İsviçre’de Bern’de ölmüştür. Türk veziri Şerif Hüseyin Paşa’nın (1856-1931 ), amcasının kızı Hatice Hanım’ dan olma oğludur. Şerif Ali ile Şerif Abdullah’ ın küçük kardeşidir.

1. Dünya Savaşı sırasında, babasının 29 ekim 1916’da Türkiye’ye karşı isyan etmesi üzerine, Türkiye Meclis-i Mebusanı’nda Cidde mebusu olan Şerif Faysal Bey de ona katıldı, bütün İslâm âleminin nefretini üzerine çekerek, İngilizler’le işbirliğine girişti; bu arada ünlü İngiliz casusu Albay Lawrence ile çapraşık münasebetlerde bulundu. 11 mart 1920’de İngilizler tarafından “Büyük-Suriye Meliki”  ilân edilen Faysal, aynı yılın 25 ağustosunda Fransızlar tarafından Şam’ dan kovuldu, tam bir yıl sonra Irak kralı ilan edildi. Irak’ta Padişah-Halife’ye isyan ettiği için nefret edilen Faysal, böylece, İngilizler’in yardımıyla, tahta oturdu. II. Abdülhamit’in oğullarından Şehzade Burhanettin Efendi’yi (1885-1949) kral yapmak isteyen Irak ordusu ileri gelenleri, İngilizler tarafından kanlı bir şekilde dağıtıldılar. 1930 haziranında İngiltere, Irak’ın bağımsızlığını tanıdı. Faysal, 1932 haziranında, Türkiye’yi ziyarete gelmiştir.

Amcasının kızı Şerife Huseyme ile evlenen I. Faysal’ın 3 kızı, 1 oğlu olmuştur. Oğlu 1. Gazi, 21 yaşında, babasının yerine geçmiştir. Kral Faysal, 8 Eylül 1933 tarihinde Bern, İsviçre’de Kalp krizinden hayatını kaybetti. Öldüğünde 48 yaşındaydı. Ölümünün ardından tahta tek oğlu I. Gazi geçti.

Irak’ta hüküm süren Haşim Hanedanı, ölümünün ardından torunu II. Faysal’a kadar devam edecek, ardından 1958 Irak Darbesi ile beraber son bulacaktır

2. Faysal; (1935-1958)

Üçüncü ve sonuncu Irak kralıdır. I. Faysal’ın torunudur. Babası I. Gazi’nin (1912-1939) tek çocuğudur. Annesi, babasının amcasının kızı olan Şerife Aliye’dir. Babası I. Gazi, 5,5 yıllık bir saltanattan sonra, 27 yaşında, İngilizlerin tertip ettikleri bir otomobil kazasında ölünce, 4 yaşında bulunan Veliaht Faysal kral oldu. Hem dayısı, hem de babasının amcaoğlu olan Şerif Abdülilâh (1914-1958), 1953’e kadar 14 yıl Faysal’a kral naipliği yapmış, yeğeninin bütün saltanatı boyunca da, veliaht olarak kalmıştır.

Advertisement

II. Faysal, dayısı ile birlikte, birçok defa Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 1957 sonunda, baba tarafından Mısır prensesi, ana tarafından Osmanlı prensesi olan Prenses Fazıla ile nişanlandıysa da, evlenmeye vakit kalmadı. II. Faysal, dayısı Prens Abdülilâh ve ailesinden daha başka kimselerle beraber 15 temmuz 1958’deki kanlı Irak ihtilâlinde, 23 yaşında, öldürüldü.


Leave A Reply