İri İle İlgili Cümleler

0

İri ile ilgili cümleler. İri kelimesi içeren “İri” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Misk Sığırı

İri Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

*** İri bir adam olan Hüsamettin’i gören Kemal hemen eve doğru kaçmaya başladı.

*** Pina, Pinnidae familyasının Pinna cinsini oluşturan iri yapılı, çiftçenetli yumuşakçaların ortak adı.

*** Phenacodus cinsinin köpekdişleri iri ve iyi gelişmişti.

*** Göğüs kısmındaki ur öylesine irileşmişti ki artık ameliyattan başka çare kalmamıştı.

*** Pisauridae familyası oldukça iri örümceklerden oluşur.

*** Piragua, iri ağaç gövdelerinin içinin oyulması tekniğine dayalı olarak gerçekleştirilen karmaşık yapılı, gelişkin tekne.

*** Pirene köpeği, Asya kökenli olduğu sanılan ve Avrupa’da M.Ö. 1800-1000 arasında ortaya çıkan, iri yapılı köpek soyu.

*** Genel olarak iri farelere “sıçan” denir.

*** Koloitler gerçek eriyiklerle iri süspansiyonlar arasındadır.

*** Bu familyanın üyeleri çok iri kafalı, iri yapılı hayvanlardır.

*** Biraz daha iri olan ak dudaklı pekarinin (T. pecari) rengi daha koyu, ağzının çevresi beyazdır.

*** Orfoz; hanilerin yer aldığı Serranidae familyasından birkaç iri yapılı balık türünün ortak adıdır.

*** Biriktirmede en önemli amaçlar iri tanelerin çökelmesi, su kalitesinin düzeltilmesi ve debinin dengelenmesidir.

*** Anne ve babası gibi oda iri yapılı bir yetişkin olarak karşımıza çıktı.

*** Çok geniş bir coğrafi dağılım gösteren bu yabanarıları zarkanatlıların en iri üyeleri arasındadır.

*** Sultan selim inciri açık yeşil renkli, iri ve bol etli olur.

*** Marul yapraklarını iri iri doğrayıp salata tabağına alın.

*** Ayı, Ursidae (ayıgiller) familyasını oluşturan, genellikle iri yapılı, yedi etçil memeli türünün ortak adı.

*** Dişi, erkeğe oranla daha iri yapılıdır.

*** Kuyruksuz, iri yuvarlak kafalı ve çok iri gözlüdür.

*** Çok uzaklardan duyulabilen, çığlığa benzer ötüşleriyle tanınan anhimalar, 75 cm yüksekliğinde iri kuşlardır.

*** İri yapılı, kalın derili, kısa bacaklı bir hayvandır.

*** Oklu Kirpi; Kirpiye benzeyen, ondan daha iri, dikenleri daha uzun bir hayvandır.

*** Gene boa gibi, en iri yılan cinsidir.

*** Her geç doğumda mutlaka iri bebek doğmaz.

*** Geniş yüzeyli iri dişleri bambu bitkisinin sürgün ve köklerini çiğneyip öğütmeye uyarlanmıştır.

*** Dili kalın ve ağız tabanına yapışık, göz kapakları hareketli, sivri parmaklı, iri bir kertenkeledir.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?