İrlanda Edebiyatı ve Tarihi Hakkında Bilgi

0

İrlanda edebiyatı ile İrlanda tarihi ile ilgili olarak kısa ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız.

İrlanda Bayrağıİrlanda Edebiyatı

Advertisement

İrlanda halkı, Hıristiyanlığı kabul etmeden önce yazılı bir edebiyatı yoktu. İrlandalılar Hıristiyanlığı benimseyince Romen harflerini de kabul ettiler. M. S. 600 yıllarına kadar İrlanda edebiyatında çeşitli efsaneler, halk şiirleri görülür. Bu devirden sonra da yazılı edebiyat başlar. İlk olarak eski çağlardan beri halk arasında dolaşan efsaneler yazıldı. Bu devir, İrlanda edebiyatının altın devridir. Hıristiyanlığın ilk devirlerinde İrlandalılar, azizlere ait pek çok efsane yaratmışlardır.

İrlandalı şairlerin eserlerinin çoğu lirik şiirlerdir. Nesirde olduğu gibi şiirlerde de kahramanlık hikâyelerine geniş yer verilmiştir.

İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth devrinde bazı İrlandalı yazarlar, eserlerini İngilizce yazmaya başlamışlardı. Zamanla, İngilizce yazan İrlandalıların sayısı çoğaldı. Oliver Goldsmith, Maria Edgeworth, Sheridan gibi yazarlar, İngilizceyi adamakıllı benimsemişlerdi. Yalnız, bunların eserlerinde İrlanda’nın havasını veren bir taraf yoktu. XIX. yüzyılın başında genç İrlandalı yazarlar, İngilizce yazılmış bir İrlanda edebiyatı kurabilmek için teşebbüse geçtiler. Yeats’le George Russell de bunlar arasındaydı. Bu hareketten en çok faydalanan tiyatro sanatı oldu. XX. yüzyılın başında da Dublin’de kurulan tiyatroda İrlanda halkının hayatını veren eserler temsil edilmeye başlandı. İngilizce yazan tanınmış İrlandalı edebiyatçılar arasında Oscar Wilde, George Bernard Shaw, James Stephens, Sean O’Casey başta gelir.

Tarihte İrlanda

Advertisement

Keltler’in oturduğu İrlanda, V. yüzyılda Hıristiyan oldu. XII. yüzyılda başlayan İngiliz fütuhatı, pek çetin karşı koymalardan sonra ancak XVII. yüzyılda tamamlanabildi. Katolik İrlandalılar’ı en müthiş zulümlerle, baskılarla, kırımlarla ezmek isteyen İngilizler, bütün toprakları büyük çiftliklerin, asilzadelerin elinden alarak milli bir nüvenin kurulmasını önlemek, için ellerinden geleni yaptılar.

Bütün XIX. yüzyıl İrlanda’nın bağımsızlık, hiç olmazsa bazı siyasi haklar elde etmek için savaşması ile geçti. 1921’de bağımsızlığına kavuşan İrlanda, ancak 18 nisan 1949′ da tam anlamı ile İngiltere’den ayrıldı. De Valera, İngiliz düşmanlığının en büyük lideri olarak tanındı. İrlanda, İngiliz Milletler Camiası’na da girmedi. İngiliz düşmanlığı hala çok canlıdır.


Leave A Reply