İsa Bey Cami Hakkında Bilgi

0

İsa Bey Cami nerededir, kim tarafından, ne zaman yaptırılmıştır? İsa Bey Cami özellikleri, mimari planı, tarihçesi hakkında bilgi.

İsa Bey Cami

İsa Bey Cami; İzmir’in Selçuk ilçesinde, Ayasuluğ Tepesinin güneybatı yamacında, Aydınoğullarından İsa Bey‘in 1374/75’te yaptırdığı camidir.

Yazıtından Ali adında Şamlı bir mimar tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Planı, kenarları yaklaşık 50 m uzunluğunda bir kare biçimindedir. Bu karenin üçte ikisini avlu, güney yönünde kalan üçte birini de asıl kapalı cami mekânı kaplar. Avlunun doğu, kuzey ve batı kenarlarını içeriden, 12 tane taş sütunun taşıdığı ahşap örtülü bir revak dolanır. Bu revaklı avlu, türünün en eski örneklerinden olan Manisa Ulucamisi’nin avlusundan da iki yıl önce yapılmıştır. Avluya doğu ve batı cephelerindeki birer taçkapıdan girilir. Ovaya bakan batı cephesindeki taçkapı, yamaca denk gelen doğu kapısından daha görkemlidir.

İSA BEY CAMİ NEREDEDİR?

Batı cephesi de, saçak hizasına kadar yükselen taçkapısı, mermer kaplamaları, pencere söve ve kemerlerindeki bezemeleriyle doğu cephesinden çok daha özenle ele alınmıştır ve görkemli bir sarayı andırır. Her iki taçkapının üstünde yükselen minarelerden yalnızca batıdaki, şerefe hizasına kadar ayakta kalmıştır. Enine bir dikdörtgen biçimindeki kapalı cami mekânını bir sütun sırası mihrap duvarına koşut iki sahna ayırır. Mihrap ekseni üzerinde, her iki sahnın tam ortasında, pandantiflere oturan birer kubbe vardır. Yapı bu plan düzeniyle Şamdaki Emeviye Camisi’nden başlayıp Anadolu’da Diyarbakır Ulucamisi ve bazı Artuklu camilerinde devam eden bir şemanın tekrarı niteliğindedir. Uzun süre harap bir durumda kalan İsa Bey Camisi son yıllarda onarılmış, sahınların üzeri birer beşik çatıyla örtülerek özgün görünümüne kavuşturulmuştur.


Leave A Reply