İşaret Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

İşaret ne anlama gelir? İşaret kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
“Noktalama işaretleri.”

2. Belirti, gösterge, alamet

3. El, yüz hareketleriyle gösterme
“Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor.” – R. H. Karay

1. bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
“Eliyle işaret etti genç adama.” – A. Kulin

2. dikkat çekmek
“Ben yalnız bir noktaya işaret etmekle iktifa edeceğim.” – Atatürk

bir araç kullanarak bir şeyi belli etmek
“Başı ile evet işareti verdi.” – A. Gündüz
İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el ve yüz hareketlerini kullanarak oluşturdukları görsel dil
Gösterme zamiri
“Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar.”
Kök alma işlemini gösteren “ ” işareti. 
Çift tırnak içinde verilen bir alıntıda yer alan bir başka sözü belirlemek için kullanılan noktalama işaretinin adı (‘… ‘)
Düzeltme işareti
Trafiği düzenlemek amacıyla gerekli yerlere konulan özel işaretli levhaların tümü
Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretinin adı, ünlem (!)
Bir metnin içinde başkasından aktarılan yazı veya sözlerin başına ve sonuna konulan noktalama işaretinin adı (“…”), tırnak
Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırmaya yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, parantez vb. işaretlerden her biri
Yazılışları aynı okunuşları ve anlamları farklı Doğu kökenli sözleri birbirinden ayırt etmek ve bunlardaki g, k ünsüzlerini ince okutmak için kullanılan işaret (^), şapka işareti, inceltme işareti, uzatma işareti, şapka: âdet, âlem, âşık; kâğıt, tezgâh vb
Bölme işlemini gösteren ” / veya : ” işareti
Bulunduğu yeri belli etmek için havaya atılan, renkli ışık saçan fişek
Elde, başparmaktan sonraki parmak, gösterme parmağı, şehadet parmağı, salavat parmağı
Çarpma işlemini gösteren “x veya . ” işareti
Düzeltme işareti
Soru cümlelerinin sonuna konulan noktalama işaretinin adı (?)
Borazanla “ti” sesi çıkararak verilen işaret
Yarış yolunda, yol gösteren oklar veya levhalar
Oranlamanın yüz sayısı ile yapıldığını gösteren işaret (%)
Toplama işlemini gösteren “+” işareti
Düzeltme işareti
Özel adlara, kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı, kesme, kesme imi, apostrof ( ‘ )
“Atatürk’ün konuşması. N’oldu?”
Çıkarma işlemini gösteren “-” işareti
Bir cismi gösterme yoluyla belirten sıfat, gösterme sıfatı: Bu kitap, şu adam, o çocuk gibi

Advertisement

Leave A Reply