İşbirliği ve Yardımlaşma ile İlgili Deyimler – Atasözleri Anlamları Açıklamaları

17

İşbirliği ve yardımlaşmanın önemi ile ilgili atasözleri, deyimler, bu atasözleri ve deyimlerin açıklamaları, İşbirliği yardımlaşma konulu atasözleri deyimler

İşbirliği ve Yardımlaşma ile İlgili Deyimler - Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

İşbirliği ve Yardımlaşma ile İlgili Deyimler – Atasözleri

Deyimler:

 • ***yardımına koşmak
  güç duruma düşene istekle yardım etmek.
 • ***(bir işin veya bir şeyin) ucundan tutmak
  1) bir şeyle meşgul olmak, katkı sağlamak, yardımcı olmak: “Ömür boyu hiçbir işin ucundan tutmamış insanlar için bile bir yaşlılık fonu düzenlenmiş.” -H. Taner. 2) mec. bir işi yeterince ilgilenmeden, önemsemeden yapmak.
 • ****(birinin) eli ayağı (olmak)
  yardımcısı (olmak), her işine yarar (olmak).
 • ****(birine) işi düşmek
  birinin yardımına gereksinim duymak: “Ara sıra işim düşerek kalem odasına girdikçe ona nazik ve kibar bir arkadaş muamelesi ediyordum.” -R. N. Güntekin.
 • ***yardımda bulunmak
  yardım etmek: “Mal sahibi Rafet Reis, ona epey yardımda bulunmuştu.” -S. F. Abasıyanık.
 • ***yardım görmek
  destek elde etmek, bağış almak: “Oysaki yarım saat tek bir insandan, tek bir yerden yardım görmeksizin yaralı olduğu yerde kalmış.” -N. Uygur.
 • ***bel bağlamak
  birisinin kendisine yardımcı olacağına inanmak, güvenmek: “Ne var ki böyle araçlara biz pek bel bağlayamayız.” -T. Halman.
 • ***(birinin) eline bakmak
  1) bir kimsenin yardımıyla geçinmek: “Bir senedir burada oturuyorlar, o küçüğün eline bakıyorlar.” -P. Safa. 2) “ne getirdi” diye gözlemek.
 • ***destek görmek
  yardım edilmek.
 • ***destek olmak
  güç sağlamak, yardımcı olmak: “Böyle zor bir zamanda, birbirinizi kırmak yerine destek olmalısınız.” -A. Ümit.
 • ***kendi kanatlarıyla uçmak
  hiç kimsenin desteği veya yardımı olmaksızın yaşamak veya bir işi olumlu sonuca ulaştırmak: “Kendi kanatlarınla uçmayı öğreninceye dek yanından ayrılır mıyım senin yavrum?” -T. Oflazoğlu.
 • ****elini uzatmak
  yardım etmek: Kızılay, yoksullara elini uzatır.
 • ***elinden tutmak
  1) yardım etmek; 2) kayırmak.
Devamı
 • ***imdadına yetişmek (erişmek)
  yardım etmek: “Hakkı Bey karısının imdadına erişti. Selma Hanım’ın müşkül bir vaziyette kaldığını hissederek söze karıştı.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** dokuz körün bir değneği
  birçok kimsenin tek yardımcısı, tek dayanağı: “Dokuz körün bir değneği, işte bir kızımız var.” -R. N. Güntekin.
 • ****el uzatmak
  1) birinden bir hakkı almaya kalkışmak: “Ne var ki niye bizim lokmamıza el uzatırlar?” -A. İlhan. 2) yardım etmek: “Sözü geçecek, en umulmadık bir zamanda kendine el uzatabilecek bir adam olmadığı nereden belli?” -R. N. Güntekin.
 • ***medar olmak
  yardımı, yararı dokunmak.
 • ***eyvallah etmemek
  birinden yardım istememek, gönül borcu olmamak, boyun eğmemek: “Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim, dedi. Bir gece amcasının konağından kaçtı.” -Ö. Seyfettin.
 • ***yaralı parmağa işememek
  tkz. en küçük bir yardımı bile esirgemek.

Atasözleri:

 • **** el el ile, değirmen yel ile
  insanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgâr gereklidir.
 • ****el eli yıkar, iki el yüzü
  bir kişi başka bir kişiye yardım ederse o da bu iyiliğin altında kalmaz, güçlenmiş olarak yardımlara koşar.
 • **** bir elin sesi çıkmaz – Bir elin nesi var iki elin sesi var
  1) bir davanın bir kişi tarafından savunulması etkili ve yeterli değildir; 2) yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.
 • ***yalnız taş, duvar olmaz
  nasıl bir tek taş ile duvar örülmezse insan da tek başına önemli bir işi başaramaz, başkalarıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak zorundadır.
 • ****amcamla dayım, hepsinden aldım payım
  yakınlarından beklediği ilgi ve yardımı görmeyen bir kimse onlardan artık yeni bir istekte bulunamaz.
 • ****dilenci bir olsa şekerle beslenir
  yardım bekleyen bir tane olsa umduğundan aşırı şeyler verilerek sevindirilir ancak bunların sayısı çok olduğundan hepsine aynı cömertlik gösterilemez.
 • ****dilenciye hıyar vermişler de eğri diye beğenmemiş
  hem gereksinim duyduğu konuda yardım istiyor hem de yapılan yardımı küçümsüyor.
 • ****el kazanı ile aş kaynamaz
  önemli bir iş, başkalarının yardımıyla başarılamaz, iş her an yarıda kalabilir.
Devamı
 • ****elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz
  kişi yalnızca kendi kazancına güvenmeli, başkasının yardımını beklememelidir.
 • ****elden vefa, zehirden şifa
  zehirden şifa beklenilmeyeceği gibi yabancılardan da yardım ve iyilik beklenmez.
 • ***evlenenle ev alana Allah yardım eder
  evlenene ve ev yapana herkesin kolaylık göstermesi, onlara Allah’ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir.
 • ***her damardan kan alınmaz
  herkesten yardım istenmez, istense de alınamaz.
 • ****veren el, alandan üstündür
  yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.
 • ****veren eli herkes öper
  yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.
 • ***tırnağın varsa başını kaşı
  hiç kimse başkasından yardım beklememeli; kendisinin olanakları varsa bir işe girişmeli, yoksa girişmemelidir.
 • *** imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu
  zamanın elverişli olup olmadığına bakmadan yardıma gelenleri bulunan iş sahibine ne mutlu.
 • ***kelin merhemi olsa başına sürer
  kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.
 • ***kimseden kimseye hayır yok (gelmez)
  insan, yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse hayal kırıklığına uğrar.
 • ***koy avucuma, koyayım avucuna
  bize yardımda bulunan, yarar sağlayan kişiye biz de yardımda bulunur, yarar sağlarız.
 • ***kul sıkışmayınca (daralmayınca, bunalmayınca) Hızır yetişmez
  yardım hep en zor anda gelir.
 • ***mum dibine ışık vermez
  etkili kişi kendi yakınlarına yardımcı olamaz.
 • *** öksüz oğlan (çocuk) göbeğini kendi keser
  koruyanı, yardım edeni bulunmayan kişi, işini kendi başına görmek zorunda kalır.

Advertisement

17 yorum

Leave A Reply