İşçi Nedir? Ne İş Yapar? İşçilerin Görev ve Sorumlulukları, Nitelikleri Nelerdir?

0
Advertisement

İşçi nedir? İşçi ne iş yapar, İşçilik mesleğinin özellikleri nelerdir? İşçilerde bulunması gereken nitelikler, görev ve sorumlulukları.

işçi

Kaynak: pixabay.com

Kalifiye İşçi

Kalifiye (vasıflı, yetenekli işçi), işkolunda belirli bir maharet, bilgi ve yeteneği olmakla birlikte, henüz ustabaşı durumuna gelememiş işçidir.

işçi bir fabrikada, bir atelyede, bir maden ya da tarım işletmesinde el emeğiyle ve bir ücret karşılığında çalışan kimsedir. Eğer bu işçi, sözkonusu işletmelerden birinde, gerekli mesleki tecrübeye sahip olmuş ve işindeki bilgisi, hüneri bir yeteneklilik belgesiyle onaylanmışsa, kalifiye işçi sayılır. Bir başka ifadeyle, kalifiye işçi, çalıştığı işkolunda acemilik ya da çıraklık dönemini tamamlamış bir ölçüde ustalaşmış işçidir. Meselâ tesviyeci, terzi, elektrikçi birer kalifiye veya profesyonel işçidir. Kalifiye işçi, çıraklık ya da acemilik devresini bir sanat okulunda öğrenim yapmak veya iş yerinde, zanaatını pratik olarak öğrenmek suretiyle tamamlayabilir. İşçinin çıraklık dönemini bitirdiğini gösterir bir belgeye sahip olması yararlıdır: Zanaata elverişlilik veya profesyonel uzluk belgesi gibi.

kalifiye-isci

Üretim İşçisi Sorumlulukları:

  • Sağlık ve güvenlik standartlarını takip etmek.
  • Temiz bir iş istasyonu ve üretim katının bakımı.
  • Ürünlerin ve parçaların montajı.
  • Üretim yönergelerini ve spesifikasyonları takip etmek.
  • Sevkiyat için ürünlerin sonlandırılması ve paketlenmesi.
  • Makine ve üretim hattı ekipmanlarının işletilmesi ve bakımı.
  • Montaj hattının izlenmesi ve hatalı ürünlerin çıkarılması.
  • Üretim hattı üzerinde çalışmak ve üretim hedeflerini karşılamak.
  • Herhangi bir sorunu görevli amirine bildirmek.
  • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

uzman-isciUzman İşçi

Uzman işçi, öğretimi herhangi bir belge ile onaylanmamış, sadece bir tecrübe ve intibak devresinden geçilmesini gerektiren işlerde çalışan işçidir.

Modern işletmelerde işbölümü çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bu işletmelerde bazı işçilere, görevlerini yerine getirebilmeleri için birkaç gün, hattâ birkaç saat içinde öğrendikleri basit bilgiler yetmektedir. Zira bu işçiler, çalışmalarında, günlük hayatlarındaki bilgi ve davranışlardan yararlanmaktadırlar. Ancak yine de, uzman işçiyi, sıradan bir işçiyle karıştırılmamalıdır. Uzman işçi, üstün niteliklere sahiptir ve bilgileri, icra etmekte olduğu mesleğin seviyesini aşabilir. Uzman işçiye örnek olarak âlet-makine, montaj, montaj zinciri ve fırın işlerinde çalışan işçilerle, temizleme, ütü, paketleme ve toprak tesviye işçilerini, hatta ağır vasıta şoförlerini gösterebiliriz. Uzman işçilerin gündelikleri veya ücretleri çok değişik olup kendilerinden istenen niteliklere ve işlerinin mahalli piyasasına bağlıdır.

Advertisement

Leave A Reply