İsfahan Nerededir? İsfahan Tarihi

0

İsfahan hangi ülkededir? İsfahan ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, İran İsfahan hakkında bilgi.

isfahanİsfahan; İran’ın orta kesiminde kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Zayandah Irmağı kıyısında, Şiraz-Tahran-Zeyd karayollarının kavşak noktasında yer alır. Halı dokuma, el baskısı kumaşları ve gümüş işlemleriyle ünlü olan kentte, dokuma, çelik, metalürji başlıca endüstri etkinlikleridir. Dokuma endüstrisine hammadde sağlayan bitkiler başta olmak üzere, tarım ve hayvancılık da önemli gelir kaynaklarıdır.

Tarih: Sasaniler döneminden bu yana önemini koruyan, çok eski çağlardan beri yerleşim merkezi olan kent, Gabae, Gay, Sipahan gibi adlarla anıldı. 7. yüzyıl ortalarında (İS 640) Arapların eline geçti. 1117-1157 arasında Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun egemenliğine girdi ve imparatorluk başkenti oldu. 13. yüzyılda Moğol saldırılarına uğrayan kenti, 1388’de Timur ele geçirdi. Moğol yönetimine başkaldıran 70 bin kişi öldürüldü. 1723’teki Afgan işgalinden sonra hızla geriledi. 1916’da kısa bir süre Rus birliklerinin eline geçti. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden İran topraklarına katıldı.

Tarihsel Eserler: 17. yüzyılda 600 bin dolayındaki nüfusuyla dünyanın en büyük kentlerinden biri olan İsfahan’ da çok sayıda tarihsel eser (Kırk Sütunlu Saray, Dört Bahçeler, Şah Meydanı, Valide Sultan Medresesi) vardır. Şah I. Abbas döneminde yaptırılan İmparatorluk Camisi İran mimarlığının başeserlerinden biridir.


Leave A Reply