İsfendiyar Bey Kimdir?

0
Advertisement

İsfendiyar Bey kimdir ve ne yapmıştır? İzzettin İsfendiyar Bey’in hayatı, biyografisi, beyliğinin tarihteki yer, hakkında bilgi.

İsfendiyar Bey

İsfendiyar Bey; tam adı İzzeddin İsfendiyar bey (ö. 1440, Sinop), Candaroğulları beyidir. Beyliği en geniş sınırlarına ulaştırmış, ticaret alanında büyük gelişmeler sağlamıştır. Candaroğulları, onun adından dolayı İsfendiyaroğulları olarak da anılır.

Candaroğulları beyi Celaleddin Bayezid’in oğluydu. Önün ölümünden (1385) sonra beyliğin Sinop kolunun başına geçti. I. Bayezid’in (Yıldırım) II. Süleyman Paşa’yı öldürterek beyliğin Kastamonu koluna son verdiği 1392’de, Sinop’un kendisine bırakılması koşuluyla Osmanlılara bağlılığını bildirdi. Çok geçmeden bu bağımlılıktan kurtulmaya yönelik çabalara girişti. Ankara Savaşı (1402) öncesinde Timur’la görüşerek ona bağlandı. Bu savaşta Osmanlıları yenen Timur’un Anadolu beyliklerini canlandırma siyaseti sayesinde beyliğin eski topraklarına sahip oldu. Safranbolu, Kalecik, Samsun ve Bafra’yı da alarak beyliği en geniş sınırlarına ulaştırdı. Fetret Devri’nde (1402-13) Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht mücadelesinden yararlanmaya çalıştı. Bu mücadeleden galip çıkan I. Mehmed ile iyi ilişkiler kurdu. 1417’de onun Eflâk Seferi’ne oğlu Kasım Bey komutasında yardımcı kuvvet gönderdi. Bu sefer sonrasında Kasım Bey, beyliği öbür oğlu Hızır Bey’e bırakmak isteyen babasına karşı ayaklanarak Osmanlılara sığındı.

Tosya, Çankırı ve Kalecik’i oğlu Kasım Bey’e vermek zorunda kalan İsfendiyar Bey, I. Mehmed’in ölümünden (1421) sonra II. Murad ile şehzadeler arasında başlayan taht kavgalarından yararlanarak bu yerleri geri aldı. Aynı yılın sonbaharında II. Murad’ ın üzerine kuvvet göndermesi karşısında Sinop’a kaçtı ve barış istedi. Osmanlı iç kavgaları yeniden yoğunlaşınca, bunu fırsat bilerek Taraklı Borlu’ya (bugün Safranbolu) değin ilerledi. Ama 1423’te yönetimi kesin olarak ele geçiren II. Murad’a Taraklı Borlu’da yenildi ve barış istedi. Osmanlılara her yıl asker gönderme ve vergi verme koşuluyla Kastamonu ve Küre-i Nuhas’ın (bugün Küre) yönetimi kendisine bırakıldı. 1425’te torunu Hatice (Halime) Hatun’u II. Murad’a vererek Osmanlılarla arasındaki anlaşmazlığı evlilik yoluyla gidermeye çalıştı. Sonraki yıllarda, antlaşmaya bağlı kalarak bütün koşulları yerine getirdi.

İsfendiyar Bey, Sinop limanını kullanarak Venedik ve Cenovalılarla ticareti geliştirmiş, bilim ve sanatı korumuştur.

Advertisement

Leave A Reply