İshak Çelebi Kimdir?

0

İshak çelebi kimdir? Önemli ve büyük bir Türk şair ve bilim insanı olan İshak çelebi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

İSHAK ÇELEBİ (Ölümü: 1536)

Önemli bir Türk şairi ve bilginidir. Babası İbrahim Ağa, Usküp şehrinin bütün çevrede tanınmış usta bir kılıççısıydı. Ishak Çelebi de Usküp’te doğdu. Daha pek küçük yaşta Usküp medresesine girdi, çok zeki ve çalışkandı, öğrenimini çabuk tamamladı. Ondan sonra da ilmiye mesleğine girdi, müderris oldu. O dolayların en tanınmış medreselerinde ders okuttu. Edirne, Usküp, Bursa ve İznik medreselerinde derece derece yükselerek müderrislik etti. 1535’te Şam kadılığına getirildi. Ancak, bu görevi bir yıl yapabildi, ertesi yıl Şam’da öldü.

Gençliğini hükümet merkezinden uzak yerlerde geçirmekle beraber, İshak Çelebi’nin sarayla ilgisi olmuştur. Yavuz ve Kanuni zamanlarında yaşadı, bu iki padişahın yakın adamlarından biri oldu. Yavuz’un Mısır seferinde yanına aldığı üç musahipten biri oydu. şakayı çok seven bir insandı. Padişah onun sohbetinden hoşlanıyordu. Ömrü boyunca hiç evlenmemişti. Yavuz zamanını anlatan küçük bir tarihiyle Divan’ı, bir de «İmtihan Risalesi» vardır. Eserleri basılı değildir.


Leave A Reply