İshak Paşa Kimdir? Osmanlı Sadrazamının Hayatı Dönemi ve Eserleri

0
Advertisement

İshak Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı Sadrazamlarından İshak Paşa ‘nın hayatı, dönemindeki önemli olaylar, yaptırdıkları eserleri hakkında bilgi.

İshak Paşa Külliyesi

İshak Paşa Külliyesi

İshak Paşa

İshak Paşa (d.? – ö. 1497, Selanik) II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482’de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Aslen Rum olup, Enderun’da Müslüman olarak yetiştirilen İshak Bey, Sultan İkinci Murat Han zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükseldi.

İstanbul’un fethi sırasında Anadolu beylerbeyiydi. Fetihten sonra iki sene kadar sadaret vekilliği yaptı ve 1455’te bu görevini Mahmut Paşaya devretti. 1470’te Rum Mehmet Paşanın görevine son verilmesi üzerine vezir-i azam oldu. Bu sıralarda Anadolu’da başkaldıran Karaman ve Germiyanoğulları’nın hareketi bastırıldı. Anadolu’daki Aksaray kasabasından bazı sanat erbabı, ailesi ile birlikte İstanbul’a getirilip yerleştirildi ve buraya Aksaray denildi.

İshak Paşa, 1472’de Akkoyunlu üzerine yapılacak seferden önce görevden alınıp, sadarete ikinci defa Mahmut Paşa getirildi.

Advertisement

İkinci Sadareti

Sultan İkinci Bayezid‘in tahta geçmesinden sonra, 1481’de tekrar sadrazamlığa getirilen İshak Paşa, 1492 senesine kadar hizmet gördükten sonra, emekli olarak Selanik sancağına gönderildi. 1497’de, orada vefat etti.
İshak Paşanın İnegöl’de medresesi, İstanbul Ahır kapı civarında bir camisi vardır. Caminin etrafındaki mahalle, kendi adı ile anılmaktadır.

Bunlar dışında Selanik’te bir imaret ve başka hayratlar da yaptırmıştır.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?