Isı Nedir? Isı ile Sıcaklık Arasındaki Fark

0

Isı nedir? Isı ve sıcaklık aynı şey değildir. Isı ile sıcaklık arasındaki fark nedir? Isı ile ilgili bilgi.

Isı ile Sıcaklık

Advertisement

Isının genel olarak tanımı daha sıcak bir cisimden daha soğuk bir cisme enerji aktarılması olayıdır. Daha da kısaltacak olursak bir cisimden diğer başka bir cisme enerji aktarımıdır. Mekanik enerji ya da elektrik enerjisi gibi bir enerji çeşidi olarak kabul edilen ısı hakkındaki bilim adamlarının görüşleri son dönemlerde değişmiştir. Günümüzde ısı tanımlanırken şu şekilde bir tanım gerçekleşmektedir : Bir cismin oldukça hızlı hareket halindeki moleküllerinin barındırdığı enerjinin daha soğuk bir cisme aktarılmasıdır.

Genel olarak ısı bu şekilde tanımlanır ve kabul edilir. Ancak özellikle günlük konuşma dili kullanımında sıklıkla ısı ile sıcaklık karıştırılmaktadır. Bir cisimden diğer başka bir cisme ısı enerjisi aktarıldığında sıcaklığının yükseldiği kesinlikle doğrudur ancak bu ısı ile sıcaklığın aynı şeyler aynı kavramlar olduğunu göstermez. Sıcaklık kavramı için şu şekilde bir tanımlama yapabiliriz: “Bir cisimde ne kadar ısı enerjisi bulunduğu daha farklı bir söylemle bir cismin aktarabileceği ısı enerjisi miktarını gösteren ölçüye sıcaklık denir”.

Bu ısı enerjisinin miktarı cismin kütlesine de bağlıdır sadece cismin sıcaklığına bağlı değildir. Uluslararası Birimler Sistemi(SI)’da ısı birimi joule olarak geçmektedir. Günlük kullanımlarda ise bu birim değeri kalori benzeri iş birimleri cinsinden ölçülüp söylenir. Ayrıca enerji değişimlerinde yani enerjinin biçim değiştirmesinde de ortaya bir ısı enerjisi çıkar. Bir iletkenden akım geçirirseniz bu iletkende elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.

Advertisement


Leave A Reply