Işıl Küf Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Işıl küf nedir, neye benzer, nerede yaşar? Işıl küflerin özellikleri, zararları, hakkında bilgi.

Işıl küf

Işıl küf, ipliksi ya da dallanmış yapıdaki, genellikle havasızyaşar gram pozitif bakterilerin ortak adıdır. Çoğunlukla sık koloniler ya da miselyumlar halinde bulunan bu küfsü bakterilerin bazı türlerinin miselyumları parçalanarak küre ya da çomak biçimli yapılar oluşturabilir. Işıl küf cinslerinin çoğu sporludur. Sporlar hava liflerinde, koloni yüzeyinde ya da çevrede serbest olarak bulunan sporangiyumlar (spor kesesi) içinde taşınır. Işıl küf türlerinin büyük bir bölümü toprakta yaşayan ve hayvanlar ile üstün yapılı bitkilere zarar vermeyen canlılardır. Buna karşılık bazıları hastalık etkeni, bir bölümü ise antibiyotik kaynağıdır.

Uzmanların çoğu ışıl küfleri sekiz değişik grupta inceler. Ama bunlar heterojen gruplardır ve daha ayrıntılı sınıflandırılmaları gerekir. Işıl küflerden Nocardia otitidiscariarum evcil kobaylarda kulak hastalıklarına, Oermatophilus congolensis sığır, koyun, at ve bazen de insanlarda dermatite, bazı Streptomyces türleri de insan ve sığırlarda aktinomikoz hastalığına yol açar. Oysa, Saccharopolyspora hirsuta’dan sporarisin, Streptomyces’lerden ise streptomisin ve başka antibiyotikler elde edilir.


Leave A Reply