İsim Kök Nedir? Örnekler

0

İsim kök nedir ve isim kök olan kelimeler nasıl anlaşılır? İsim köklerin özellikleri nelerdir, isim kök örnekleri, örnek kelimeler, isim kök hakkında bilgi.

İsim Kök Nedir? Örnekler

Bir varlığı, duyguyu ve kavramı belirten köklerdir. Bu köklerin sonuna “-mek / -mak” mastar eki gelmez.

Advertisement

“Kalemler” sözcüğünün, sözcüğün tamamıyla anlamca ilişkili olan, anlamlı en küçük parçası yani kökü “kalem”dir. Kalem kelimesine “-mak/mek” eki getirelemez. O halde “kalem” isim köküdür.

“Bardakta” sözcüğünün kökü “bardak” tır. Bu köke “-mak/mek” eki getirilemeyeceğinden bardak isim köküdür.

Bazı sözcükler hem fiil kök hem de isim kök olabilir. Bu tür sözcüklerin isim veya fiil kökü olup olmadığını cümle içindeki anlamından çıkarırız.

Örnek:

Yaz tatilinde Marmaris’e gideceğiz. Buradaki yaz kelimesi isim köküdür.

Advertisement

Ödevlerini mutlaka defterine yaz. Buradaki yaz sözcüğü fiil köküdür.

İsim Kök Örnekleri:

Huysuz — Kökü → Huy
Renklilik —- Kökü → renk
Kitapçık —- Kökü → kitap
Susadı —- Kökü → su
Dostluk —- Kökü → dost
Akılsız —- Kökü → akıl
Yazlık —- Kökü → yaz
Ateşli — Kökü → ateş
tuzluk —- Kökü → tuz


Leave A Reply