İsim Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

İsim ne anlama gelir? İsim kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Ad
2. Kişi, insan
“Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire, yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler, yeni isimler katılıyor aramıza.” – Y. Z. Ortaç
3. Ad
ad yapmak
adı çıkmak
“Ama siz ecnebiler ismi çıkmış yerlerden hoşlanırsınız.” – S. F. Abasıyanık
adı geçmek
adı gibi bilmek
“adının anılması gerekmiyor” anlamında kullanılan bir söz
adı (bile) olmamak
1. sözü edilen ancak gerçekte var olmayan
2. adı olmasına karşın görevini, etkinliğini yerine getirmeyen
adını bağışlamak
adını, kimliğini belirleyip kaydetmek
“Fabrika sahibinin ismini cismini aldı.” – S. F. Abasıyanık
Bir ürüne veya bir kavrama ilk defa ad veren kişi
Ad cümlesi
Ad çekimi
Ad durumu
Ad gövdesi
Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı
Ad durumu
Ad kökü
Ad tabanı
Ad tamlaması
Addan türeme ad
Addan türeme eylem
Fiziksel yapısıyla veya karakteriyle adı örtüşen
“Onun bir büyük adam olduğunu söyleyenler kadar ismiyle müsemma bir satılmış olduğunu söyleyenler de vardı.” – Ü. Dökmen
Birleşik ad
Bir türden olan varlıkların adı: Kedi, nehir, düşünce, annelik gibi
Eylemden türeme ad
Özel ad
Somut ad
Soyut ad
Takma ad
Türemiş ad
Yalın ad
Soyadı
Kod adı
Soyadı
Topluluk adı


Leave A Reply