İskele Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

İskele ne anlama gelir? İskele kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
“Vapurdan indi, iskeleye çıkar çıkmaz etrafına bakındı.” – S. F. Abasıyanık

2. Kıyıya yanaşan deniz aracına doğru uzatılan eğreti küçük köprü veya gemiye çıkmayı sağlayan merdiven
“Oturduğu yerden kalkıyor, iskele zincirine uzanan eli, iskele tabanına basan ayağı, kendini çekiyor yukarı.” – Z. Selimoğlu

3. Vapur uğrağı olan şehir veya kasaba

4. İçerilerde bulunan bir yerin kendine en yakın olan deniz taşıtı uğrağı veya demir yolu durağı
“Mudanya, Bursa’nın iskelesidir.”

5. Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için keresteden kat kat kurulan, çalışma sırasında üstüne çıkılan çatkı

Advertisement

6. Geminin sol yanı

7. Işıkların yerleştirilmesi, ışıkçıların dolaşabilmesi için stüdyolarda tavana yakın yerde duvarı çepeçevre saran çıkıntı

1. gemi merdivenleri kaldırılıp harekete hazırlanmak

2. bir erkek, bir kadına sarkıntılık etmek

Dümeni sol yana doğru sonuna kadar çevirme komutu
İskeleye yanaşmış deniz taşıtlarına insanların güvenli olarak inip binmelerini sağlamak amacıyla iskele ile vapur arasına konulan tahta köprü
Temel uygulaması için yapı tabanının bir metre kadar dışına çepeçevre çekilen ahşap çerçeve, telaro
1. Yanaşan gemileri bağlamak için rıhtıma konmuş dökme demir veya betondan silindir

2. İşe yaramaz, sorumsuz

İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
Yalıçapkını
“Bir iskele kuşu gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmaktan da usandım.” – E. E. Talu

İskele Kelimesi İle İlgili Resimler


Leave A Reply