İskelet Kasları Nelerdir? İsimleri ve Bulundukları Yerler

0
Advertisement

İskelet kasları nelerdir? İskelet kaslarının özellikleri, görevleri ve vücudumuzda bulunan iskelet kaslarına örnekler, bulundukları yerler.

İskelet Sistemi Kasları Nelerdir? İsimleri ve Bulundukları Yerler

Aynı zamanda çizgili kaslar olarak da adlandırılan iskelet kasları kemikleri hareket ettiren ve iskeleti destekleyen kaslardır. İskelet kasları istemli olarak hareket ettirebildiğimiz kaslardır. 640 iskelet kası vardır ve neredeyse hepsi çiftler halinde bulunur.

iskelet kasları

İnsan Vücudundaki İskelet Kaslarına Örnekler

Kolun İskelet Kasları

coracobrachialis’i
pazı brachii
brachialis anticus
triceps brachii
anconeus
pronator teres
flexor carpi radialis
palmaris longus
flexor carpi ulnaris
flexor digitorum superficialis
pronator kuadratus
flexor digitorum profundus
flexor pollicis longus
brakioradialis
extensor digiti minimi
extensor carpi ulnaris
supinator
abduktor pollicis longus
extensor pollicis brevis
extensor pollicis longus

Göğüs İskeleti Kasları

dış interkostallar
iç interkostallar
içteki interkostal
Subcostales
transversus torasis
levatores costarum
serratus posterior inferior
serratus posterior superior
torasik diyafram

Advertisement

Elin İskelet Kasları

Opponens Pollicis
flexor pollicis brevis
Adductor Pollicis
palmaris brevis
flexor digiti minimi brevis
opponens digiti minimi
lumbricals
dorsal interossei
Palmar interossei

Gırtlak İskelet Kasları

krikotiroid
arka cricoarytenoid kasları
yanal cricoarytenoid
aritenoid
thyroarytenoid

Bacağın İskelet Kasları

Tibialis Anterior
ekstansör halüsis longus
extensor digitorum longus
fibularis tertius
triceps surae
gastroknemyus
plantaris
popliteus
fleksör halüsis longus
Tibialis Posterior
fibularis longus
fibularis brevis
sextensor digitorum brevis
ekstansör halüsis brevis

Advertisement

Boynun İskelet Kasları

platisma
ternocleidomastoid
digastrik
Stylohyoid
mylohyoid
geniohyoid
sternohyoid
sternothyreoideus
thyrohyoid
omohyoid
Longus Colli
Longus Capitis
rektus capitis anterior
rektus capitis lateralis
scalenus anterior
Calenus Medius
scalenus posterior

Kafa Derisinin ve Gözlerin İskelet Kasları

occipitofrontalis
corrugator supercilii
depresör supercilii
levator palpebra superioris
üstün tarsal
üstün rektus
alt rektus
medial rektus
yanal rektus
üstün eğik
eğik oculi
iris dilatörü
Iris Sfinkter

Uyluk İskelet Kasları

sartorius
kuadriseps femoris
rektus femoris
Vastus lateralis
vastus intermedius
Vastus Medialis
articularis cinsi
pazı femorisi
semitendinosus
semimembranosus
grasilis
pektineus
pektineus
addüktör longus
addüktör magnus

Vertebral Kolonun İskelet Kasları

trapezius
latissimus dorsi
levator kürek kemiği

Advertisement

Karın İskelet Kasları

dış eğik
iç eğik
transversus abdominis
rektus abdomini
Pyramidalis
cremaster
Quadratus Lumborum

Burundaki İskelet Kasları

procerus
nasalis
dilator naris
depresör septi
levator labii superioris alaeque nasi

Ağızda Bulunan İskelet Kasları

levator anguli oris
depresif anguli oris
evator labii superioris
depresif labii inferioris
zygomaticus minor
mentalis
Yanak kası
orbicularis oris
risorius

Dilin İskelet Kasları

genioglossus
hyoglossus
chondroglossus
styloglossus

Advertisement

Yutak İskelet Kasları

stylopharyngeus
salpingopharyngeus

Sırtta Bulunan İskelet Kasları

splenius capitis
splenius cervicis
iliocostalis
longissimus
longissimus
latissimus dorsi
semispinalis dorsi
semispinalis cervicis
semispinalis kapitis
multifidus
intertransversarii
oblik kapitis inferior
oblik capitis superior


Leave A Reply