İskelet Kasları Nelerdir? İsimleri ve Bulundukları Yerler

0
Advertisement

İskelet kasları nelerdir? İskelet kaslarının özellikleri, görevleri ve vücudumuzda bulunan iskelet kaslarına örnekler, bulundukları yerler.

İskelet Sistemi Kasları Nelerdir? İsimleri ve Bulundukları Yerler

Aynı zamanda çizgili kaslar olarak da adlandırılan iskelet kasları kemikleri hareket ettiren ve iskeleti destekleyen kaslardır. İskelet kasları istemli olarak hareket ettirebildiğimiz kaslardır. 640 iskelet kası vardır ve neredeyse hepsi çiftler halinde bulunur.

iskelet kasları

İnsan Vücudundaki İskelet Kaslarına Örnekler

Kolun İskelet Kasları

 • coracobrachialis’i
 • pazı brachii
 • brachialis anticus
 • triceps brachii
 • anconeus
 • pronator teres
 • flexor carpi radialis
 • palmaris longus
 • flexor carpi ulnaris
 • flexor digitorum superficialis
 • pronator kuadratus
 • flexor digitorum profundus
 • flexor pollicis longus
 • brakioradialis
 • extensor digiti minimi
 • extensor carpi ulnaris
 • supinator
 • abduktor pollicis longus
 • extensor pollicis brevis
 • extensor pollicis longus

Göğüs İskeleti Kasları

 • dış interkostallar
 • iç interkostallar
 • içteki interkostal
 • Subcostales
 • transversus torasis
 • levatores costarum
 • serratus posterior inferior
 • serratus posterior superior
 • torasik diyafram

Elin İskelet Kasları

 • Opponens Pollicis
 • flexor pollicis brevis
 • Adductor Pollicis
 • palmaris brevis
 • flexor digiti minimi brevis
 • opponens digiti minimi
 • lumbricals
 • dorsal interossei
 • Palmar interossei

Gırtlak İskelet Kasları

 • krikotiroid
 • arka cricoarytenoid kasları
 • yanal cricoarytenoid
 • aritenoid
 • thyroarytenoid

Bacağın İskelet Kasları

 • Tibialis Anterior
 • ekstansör halüsis longus
 • extensor digitorum longus
 • fibularis tertius
 • triceps surae
 • gastroknemyus
 • plantaris
 • popliteus
 • fleksör halüsis longus
 • Tibialis Posterior
 • fibularis longus
 • fibularis brevis
 • sextensor digitorum brevis
 • ekstansör halüsis brevis

Boynun İskelet Kasları

 • platisma
 • ternocleidomastoid
 • digastrik
 • Stylohyoid
 • mylohyoid
 • geniohyoid
 • sternohyoid
 • sternothyreoideus
 • thyrohyoid
 • omohyoid
 • Longus Colli
 • Longus Capitis
 • rektus capitis anterior
 • rektus capitis lateralis
 • scalenus anterior
 • Calenus Medius
 • scalenus posterior

Kafa Derisinin ve Gözlerin İskelet Kasları

 • occipitofrontalis
 • corrugator supercilii
 • depresör supercilii
 • levator palpebra superioris
 • üstün tarsal
 • üstün rektus
 • alt rektus
 • medial rektus
 • yanal rektus
 • üstün eğik
 • eğik oculi
 • iris dilatörü
 • Iris Sfinkter

Uyluk İskelet Kasları

 • sartorius
 • kuadriseps femoris
 • rektus femoris
 • Vastus lateralis
 • vastus intermedius
 • Vastus Medialis
 • articularis cinsi
 • pazı femorisi
 • semitendinosus
 • semimembranosus
 • grasilis
 • pektineus
 • pektineus
 • addüktör longus
 • addüktör magnus

Vertebral Kolonun İskelet Kasları

 • trapezius
 • latissimus dorsi
 • levator kürek kemiği

Karın İskelet Kasları

 • dış eğik
 • iç eğik
 • transversus abdominis
 • rektus abdomini
 • Pyramidalis
 • cremaster
 • Quadratus Lumborum

Burundaki İskelet Kasları

 • procerus
 • nasalis
 • dilator naris
 • depresör septi
 • levator labii superioris alaeque nasi

Ağızda Bulunan İskelet Kasları

 • levator anguli oris
 • depresif anguli oris
 • evator labii superioris
 • depresif labii inferioris
 • zygomaticus minor
 • mentalis
 • Yanak kası
 • orbicularis oris
 • risorius

Dilin İskelet Kasları

 • genioglossus
 • hyoglossus
 • chondroglossus
 • styloglossus

Yutak İskelet Kasları

 • stylopharyngeus
 • salpingopharyngeus

Sırtta Bulunan İskelet Kasları

 • splenius capitis
 • splenius cervicis
 • iliocostalis
 • longissimus
 • longissimus
 • latissimus dorsi
 • semispinalis dorsi
 • semispinalis cervicis
 • semispinalis kapitis
 • multifidus
 • intertransversarii
 • oblik kapitis inferior
 • oblik capitis superior

İskelet ve Kemikler Hakkında Genel Bilgi

İskelet; insan ve hayvan bedeninin kemik çatısıdır. Vücudu tutan, ona biçim veren, organları koruyan bir yapı olarak yerden yükselen, oraya buraya hareket eden, yumuşak dokuları yer çekiminden koruyan, kas bağlantıları için görev yapan sert, dayanıklı kemiklerden oluşur. Kemiklere ek olarak hücre doku ve organları bir arada ve yerinde tutmada önemli olan çeşitli bağ doku fibrillerini içerir. Bağ dokular kemiği kemiğe, kaslara kemiğe bağlar ve iskeletin hareketinde rol oynar. Hayvanlarda iskelet ya vücudun dışında (dış iskelet) ya da içinde bulunabilir (iç iskelet). İstakoz, istiridye, midye ve salyangozlar dış iskeletlilerin örnekleridir. İnsan ve öteki memeli hayvanlarınsa kendilerine özgü bir iç iskeletleri vardır. Örneğin çeşitli köpekbalıklarında kıkırdak iskelet varken öteki kemikli balıklar ve omurgalı hayvanlarda kıkırdağın çoğu kemiğe dönüşmüştür.

İnsan iskeleti yaklaşık 200-205 kemikten oluşur. Sayıdaki bu değişikliğin nedeni bazı kemiklerin başlangıçta aynı olmasına karşın sonraki süreç içinde kaynaşarak azalması ya da fazlalaşmasıdır. Bu kemiklerden 22’si başta, 58’i gövdede, 126 kadarı kol ve bacaklardadır. İnsan iskeleti hemen bütün öteki hayvanlarınkinden farklı olarak dikey durumu sağlayacak biçimdedir. İskeleti kemikler ve vücudun bölgelerine göre ayrıldığında:

Kafa kemikleri, hemen bütünü yassı 8 kemiktir. İçinde beyin gibi önemli bir organı taşır.

Advertisement

Yüz kemikleri, 14 yassı kemikten oluşur ve yan yana gelerek göz, kulak, ağız, burun boşluklarıyla çevrelenir. Omurga, belkemiği adıyla da anılan omurga, enseden kuyruksokumuna kadar halka biçiminde 33 omurdan oluşur. Omurların arasından omurilik geçer.

Göğüs kemikleri, göğüs boşluğunu kafes gibi çevreleyen ince uzun ve kaburga kemiği adı verilen kemiklerden oluşur. İki yanda 12’şerden 24 kemik vardır. Önde göğüs kemii bulunur. Kol kemikleri, yukarıdan köprücük ve kürek kemikleriyle göğüs kemiklerine bağlanırlar. En ufak parmak kemiklerine kadar iki kolda 64 kadar kemik vardır.

Bacak kemikleri, kalça kemiğiyle omurgaya bağlanan ve ayak parmaklarının ucuna kadar uzanan iki bacakta 62 kadar kemik vardır. İskelette bulunan kemikler vücuda bakışımlı (simetrik) dağılmıştır. İskelet kemikleri, bir de yapıları açısından uzun kemikler (kol, bacak kemikleri) kısa kemikler (omurlar, ayak, el, bilek kemikleri) olmak üzere de ayrılır.


Leave A Reply