İskelet Nedir? İskelet Nelerden Oluşur?

0
Advertisement

İskelet nedir? İskelet sistemi, İskeletin yapısı nasıldır? İnsan iskeletinde bulunan kemikler, özellikleri hakkında bilgi.

iskeletİskelet; insan ve hayvan bedeninin kemik çatısıdır. Vücudu tutan, ona biçim veren, organları koruyan bir yapı olarak yerden yükselen, oraya buraya hareket eden, yumuşak dokuları yer çekiminden koruyan, kas bağlantıları için görev yapan sert, dayanıklı kemiklerden oluşur. Kemiklere ek olarak hücre doku ve organları bir arada ve yerinde tutmada önemli olan çeşitli bağ doku fibrillerini içerir. Bağ dokular kemiği kemiğe, kaslara kemiğe bağlar ve iskeletin hareketinde rol oynar. Hayvanlarda iskelet ya vücudun dışında (dış iskelet) ya da içinde bulunabilir (iç iskelet). İstakoz, istiridye, midye ve salyangozlar dış iskeletlilerin örnekleridir. İnsan ve öteki memeli hayvanlarınsa kendilerine özgü bir iç iskeletleri vardır. Örneğin çeşitli köpekbalıklarında kıkırdak iskelet varken öteki kemikli balıklar ve omurgalı hayvanlarda kıkırdağın çoğu kemiğe dönüşmüştür.

İnsan iskeleti yaklaşık 200-205 kemikten oluşur. Sayıdaki bu değişikliğin nedeni bazı kemiklerin başlangıçta aynı olmasına karşın sonraki süreç içinde kaynaşarak azalması ya da fazlalaşmasıdır. Bu kemiklerden 22’si başta, 58’i gövdede, 126 kadarı kol ve bacaklardadır. İnsan iskeleti hemen bütün öteki hayvanlarınkinden farklı olarak dikey durumu sağlayacak biçimdedir. İskeleti kemikler ve vücudun bölgelerine göre ayrıldığında:

Kafa kemikleri, hemen bütünü yassı 8 kemiktir. İçinde beyin gibi önemli bir organı taşır.

Yüz kemikleri, 14 yassı kemikten oluşur ve yan yana gelerek göz, kulak, ağız, burun boşluklarıyla çevrelenir. Omurga, belkemiği adıyla da anılan omurga, enseden kuyruksokumuna kadar halka biçiminde 33 omurdan oluşur. Omurların arasından omurilik geçer.

Advertisement

Göğüs kemikleri, göğüs boşluğunu kafes gibi çevreleyen ince uzun ve kaburga kemiği adı verilen kemiklerden oluşur. İki yanda 12’şerden 24 kemik vardır. Önde göğüs kemii bulunur. Kol kemikleri, yukarıdan köprücük ve kürek kemikleriyle göğüs kemiklerine bağlanırlar. En ufak parmak kemiklerine kadar iki kolda 64 kadar kemik vardır.

Bacak kemikleri, kalça kemiğiyle omurgaya bağlanan ve ayak parmaklarının ucuna kadar uzanan iki bacakta 62 kadar kemik vardır. İskelette bulunan kemikler vücuda bakışımlı (simetrik) dağılmıştır. İskelet kemikleri, bir de yapıları açısından uzun kemikler (kol, bacak kemikleri) kısa kemikler (omurlar, ayak, el, bilek kemikleri) olmak üzere de ayrılır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply