İskenderiye Hakkında Bilgi

0

Mısır’ın ve Afrika’nın en büyük şehirlerinden ve limanlarından olan ve Antik dönemde de önemli bir yeri olan İskenderiye şehri hakkında bilgiler.

iskenderiye

Advertisement

Akdeniz kıyısında Mısır’ın en büyük liman şehridir. Nil deltasının batısında ince bir şerit halinde uzanır, coğrafî değerinden başka ayrıca tarihte de önemli bir yeri vardır. Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak bilinen İskenderiye Feneri bu limanın ağzındaki bir ada üzerindeydi. Bugün büyük bir şehir olan İskenderiye Mısır’ın en işlek Limanı Kahire ve Johannesburg’tan sonra Afrika kıtasının en büyük şehridir.

Liman T şeklinde yarımadacıkla doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılır. Doğu kısmı pek gelişmemiştir. Burada yalnız balıkçılık yapılır. Limanın batısı kalabalıktır. Bu kesime gemiler de yanaşabilir.

iskenderiye, adını Büyük iskender’den almıştır. İskender, M. O. 332’de bu şehri kurmuştu. Onun ölümünden sonra, generallerinden Ptolemaios hükümdar olunca İskenderiye de Mısır’ın başkenti oldu. İskenderiye yüz-yıl içinde çağının en muhteşem ve en büyük şehri haline geldi, nüfusu bir milyonu geçiyordu. Ayrıca, dünyanın en zengin şehriydi. İskender’in ‘mezarı şehrin tam ortasındaydı İskenderiye’nin en meşhur binaları üniversitesi ile kütüphanesiydi. Ptolemaios hanedanından gelen hükümdarlar, kütüphaneyi değerli eserlerle doldurmak için her yandan vesika toplamışlardı.

Devrin tanınmış Yunan filozof ve bilginleri İskenderiye’ye akın ediyorlardı. İskender’in ölümünden üç yüzyıl sonrasına kadar şehir dünyanın kültür ve bilim merkezi olarak kaldı.

Advertisement

İskenderiye 640’ta Araplara, 1250’de Memlûk Türkleri’ne, 1517’de de Osmanlı Türkleri’ ne geçti, 1798 – 1801 yılları arasında, Na-poleon’un Mısır seferi sırasında Fransız işgali altında kaldı. Uzun zaman, Kahire’nin ihtişamı yanında sönük kalan şehir, XIX. yüzyılın başında, Süveyş Kanalı’nın açılması üzerine, İskenderiye yeniden önem kazandı. 1882’de Ingilizler’in bombardımanına ve işgaline uğradı. II. Dünya Savaşı’nda İngiliz deniz üssü olarak kullanıldı.


Leave A Reply