İskenderiye Nerededir? İskenderiye Tarihi

0

İskenderiye hangi ülkededir? İskenderiye ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Mısır İskenderiye hakkında bilgi.

iskenderiyeİskenderiye; Kuzey Mısır’da liman kenti, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Nil Irmağı deltasının en batı ucunda, Maryut Irmağı ile Akdeniz kıyısı arasındaki dar kıyı şeridinde yer alır. Mısır’ın ikinci büyük kenti ve en önemli limanıdır. Dar bir geçitle Antik Çağ’da dünyanın yedi harikasından biri olarak nitelendirilen İskenderiye Feneri’nin bulunduğu Pharos Adası’na bağlanır.

Advertisement

Liman, ticaret gemilerinin barınağı batı limanı ve balıkçı gemilerinin barınağı doğu limanı olmak üzere iki bölümden oluşur. Petrol arıtımı, asfalt, pamuklu dokuma, besin kâğıt, plastik, motorlu taşıt montajı başlıca endüstri etkinlikleridir. Turizm, balıkçılık öteki önemli gelir kaynaklarıdır. Yörede tahıl, sebze, meyve tarımı yapılır. 1952 Mısır Devrimi’nden sonra önemini bir ölçüde yitirmekle birlikte ulaşım ve ticaret etkinlikleri günümüzde de canlılığını korumaktadır.

Tarih: Kenti, İÖ 332’de Büyük İskender kurdu ve o dönemlerde çok sayıda görkemli yapısı olan en önemli büyük kentlerden biriydi. Kentin doğusunda yer alan Bruchion Mahallesi’nde saraylar, bahçeler, müze, kütüphane ve Dianysos Tiyatrosu vardır. Batıda ise Serapeidon ve stadyum yer alır. Kent, ünlü fenerin bulunduğu Pharos Adası’ na bir şoseyle bağlıdır. İskenderiye’yi krallık ve Yunan düşünürleri merkezi yapmış olan Ptolemaioslar Hanedanı, kenti ticaretle zenginleştirdiler. ÎÖ 30’da kent, Romalıların eline geçtiğinde en parlak dönemini yaşıyordu. Arapların işgalinden sonra (642) önemini yitirdi ve Mısır’ın Osmanlılar tarafından işgalinden sonra giderek ıssızlaştı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Nil ile kenti yeni bir kanalla birbirine bağladı. 1914-1922 arasında İngiliz koruması altında kaldı, bağımsızlığın kazanılmasıyla birlikte Mısır topraklarına katıldı.


Leave A Reply