İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder

0

İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder konusu ile ilgili yazılmış konuya açıklık getiren ve açıklayan yazımız.

İslam’ın en belirgin özelliklerinden birisi de okuma, araştırma ve bilime büyük önem vermesidir. Zira Kur’an’ın ilk kelimesi “oku” (Alâk Suresi, 1-5.ayetler) emri, hiçbir sınırlama getirmeden her şeyi okumayı içine almaktadır. Diğer birçok ayeti ve Peygamberimizin hadisleri de dikkate alındığında okuma, aklı kullanma ve öğrenmeye dair çok sayıda emirle karşılaşırız.

Advertisement

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Suresi, 12. ayet) ayeti, bilgi sahibi olan bir kişinin, bilgi sahibi olmayan bir kişi ile kıyaslanmasını bile doğru görmemektedir. Çünkü kıyaslama ancak birbirine benzer şeyler arasında olur. Kur’an ise bilen ile bilmeyeni birbirine benzemeyen kimseler olarak gördüğü için kıyaslanmasını bile iyi karşılamamaktadır.

Yine Kur’an, akıl etme, aklı kullanma, ibret alma, düşünme, ileriyi görme gibi birçok konuda insanı teşvik etmektedir.

Sevgili Peygamberimiz de bilim (ilim) konusunda şöyle buyurmaktadır:

“İlim ve hikmet, mü’minin yitiğidir. Her nerede bulursa alır.” “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, âhireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem âhireti isteyen yine ilme sarılsın.” “İlim öğrenmek her müslümana farzdır.” “İlim Çin’de bile olsa alınız.”

Advertisement

Müslümanlar İslam’ın ilme verdiği önemi idrak ettikleri için yüzyıllar boyu sürecek bir medeniyet meydana getirmişlerdir. Bu medeniyet, daha sonra Batı medeniyetinin gelişmesine öncülük etmiştir.


Leave A Reply