İslam ve Bilim Arasındaki İlişki

0

İslam ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? İslam ve bilim kısaca konu anlatımı.

Advertisement

İslam ve Bilim

Din ile bilim iki süt kardeştir. Birbirlerine ihtiyaç duyar. İslam dini bilimsel gerçekleri kabul etmiştir. Zaten bilimsel gerçeklerin varlığı Kur’an’da net ifadelerle açıklanmıştır. Kur’an bilgiye ulaşma kaynakları olarak akıl ve mantığı kullanır. Bilim insan ürünüdür, akıl Allah vergisidir. Bilim akıl kullanılarak yapılabilir.

İslam’da bilginin kaynakları:

• Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir, insanı sorumlu yapan, doğru düşünceye ulaştıran bir mekanizmadır.

• Vahiy, Allah’ın emirlerinin insanlara ulaşmasıdır. Kısacası Allah’ın insanlarla konuşma tarzıdır. Kur’an’ın bilgi verme şeklidir.

Advertisement

• Duyular, duyu sahibi olan insan bunları kullanarak bilgi sahibi olur. Duyularla elde ettiği bilgileri aklıyla sorgular.

İslam dini:

• Bilgisiz taklide karşıdır.

• Akıl ve mantık dinidir.

• İnsanı özgür ve sorumlu kılar.

Advertisement

• Düşünceye ve düşünce özgürlüğüne önem verir.

• Aklı ve aklı kullanmayı öğütler. Canlıların niçin yaratıldığını ve düzenin nasıl meydana geldiğini anlatır.

• İnsanın duygu ve mantık dünyasını zenginleştirir.


Leave A Reply