İslamcılık Nedir? İslamcılık Akımı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

0
Advertisement

İslamcılık ne demektir? İslamcılık akımının özellikleri ve amacı nedir? İslamcılık hakkında bilgi

islam

İslamcılık; 19. yüzyılın ikinci yarısında Panislamizm olarak da bilinen islamcılık akımı, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Osmanlıcılık düşüncesinin başarısız olması üzerine devlet tartından uygulanmaya başlanmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra uygulanmaya başlanan islamcılık düşüncesine göre, sınırlar İçindeki ve dünyadaki Müslümanların Osmanlı Halifesi önderliğinde birleşmesi amaçlanmıştı. Böylece hem ülke içindeki Müslümanların devletin toprak bütünlüğünü korumak için daha aktif hale getirilmesi, hem de Avrupalı büyük devletlerin yönetimi altında yaşayan Müslümanların bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylece mümkünse islam birliğinin kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. En önemli temsilcisi II. Abdülhamit‘tir.

Fakat bu düşünce de başarılı olamadı. Avrupalı devletlerin, Müslüman Araplar arasında Arap milliyetçilği düşüncesini yaymaları nedeniyle Birinci Dünya Savaşı sırasında Araplar Osmanlı Devleti’ne karşı isyan ettiler.


Leave A Reply