İslamda Abdestin Önemi Nedir? Neden Abdest Alınır? Dinimizde Abdest

0
Advertisement

İslam dini için abdestin anlamı nedir? Neden alınmalıdır ve neden önemlidir? İslam dinine göre abdest hakkında bilgi.

Abdest

Kaynak: pixabay.com

İslamda Abdestin Önemi

İslâm dininin yine beş temel şartından birini oluşturan namaza durabilmek, Allah’ın kelâmı Kur’ân-ı Kerim’i ele alıp okuyabilmek için alınması zorunlu olan ABDEST sözcüğünün Farsça’da anlamı elsuyudur. Araplar buna Vuzu derler. Aslında küçük kirlenmelerden küçük temizlenmeye delâlet eder. Fıkıh’a (İslâm Hukuku) göre bu din görevi, şu durumlarda yerine getirilir: Boy abdestini gerektiren cinsel ilişkiler dışında, erkek ve kadın derilerinin birbirine değmesinde, abdest bozma (def’-i hacet) olduğu zamanda, uyku ve baygınlık halinde, sarhoşluk anlarında, kusmadan sonra, bedenin bir yanından kan veya iltihap aktığında…

Abdest almak fiili, genel olarak, şöylece tanımlanır; Abdestin farzları (Tanrı buyruğu ile emredilen zorunlulukları), Abdestin sünnetleri (Hz. Peygamberin uyguladığı gelenek, davranış).

Abdestin farzları şunlardır:

Bir kere yüzü, bir kere dirseklere kadar (dirsekler dahil) elleri yıkamak, sonra başın dörtte birini mesh etmek (ıslak el ile silmek) ve sonunda bir defa da topuklarla birlikte ayakları yıkamak.

abdest

Kaynak: pixabay.com

Abdestin sünnetlerine gelince onları da şöylece özetlemek mümkündür:

Önce abdest almaya niyet etmek, başlarken “Eûzu, besmele” çekmek (Eûzu bi’llâhi mine ‘ş-şeytâni ‘r-recîm – Bismi’llâhi ‘r-Ramâni ‘r-Rahim demek), elleri bileklere kadar üç defa yıkamak, ağzı ovarak yıkamak, burnu da su ile temizlemek, sıra gözeterek yüzü, kolları da üçer defa yıkamak, başı mesh eyledikten sonra -sağdan başlayarak- ayakları üçer defa yıkayıvermek, ayrıca baş meshedilince kulakları da ıslak el ile silmek…

Bu arada abdest alırken mekruh olan (dince hoş karşılanmayan) hususlara da değinmek yerinde olur. Bunlar suyu israf etmekten başlayıp, abdest alınırken lüzumsuz yere konuşmak, gülmek, lâübâli davranışlarda bulunmak, pak ve temiz olmayan bir yerde abdest almakta mahzur görmemek gibi noktalarda toplanmaktadır.

Advertisement

Bütün bunların ışığında kurallarına ve yöntemine uygun olarak abdestin şöyle alınması gerektiğini söyleyelim: Müslüman, abdeste başlayacağı sırada Kıble’ye karşı (Kâ’be doğrultusunda) ve mümkünse yüksekçe bir yere oturmalıdır. Kollar dirseklere kadar sıvandıktan sonra abdeste niyet edilir. Bunun ardınca -sağ avuçla-üç defa ağıza ve üç defa da buruna su verilip bu organlar da iyice temizlenir. Daha sonra yüzün her yanı, yine üç defa yıkanır. Her iki kol, dirseklere kadar, dikkatlice yıkanır. Bu da doğal olarak üçlemeli olur. Sağ el ıslatılıp başın dörtte biri mesh olunduktan ve kulakların içiyle boynun arkası da silindikten sonra, sağdan başlayarak her iki ayak da -topuklarla birlikte- üçer defa özenle yıkanır. Böylece abdest almak fiili de tamamlanmış olur. Organlar yıkanırken duâ okumakta, abdest bitince de “el-Kadr sûresi”ni üç defa tekrarlamakta da sevap vardır.


Leave A Reply