İslamda Ahiret Hayatı Nedir? İslamda Ahiret İnancının Özellikleri Nelerdir?

1
Advertisement

İslamda Ahiret Hayatı Nedir? İslamda ahiret hayatının özellikleri, inancı, ahiret nedir, sözlük anlamı, açıklaması hakkında bilgi.

İslamda Ahiret

Ahiret; Arapça bir kelime olup, lügatta: “Ölümden sonraki ebedî hayat, öte dünya, ukbâ alemi, Dâr-ı Beka” gibi manalara gelir. Ahirete iman, İslâmın itikadi temellerinden birisidir. Ona inanmayan insan kâfir olur. Ahireti inkâr edenler Allah’ı Peygamberleri ve diğer iman esaslarını inkar etmişler demektir.

ahiret

Kaynak: pixabay.com

İslâma göre herkesin iyilik ve kötülüğü ile hesaba çekileceği ilahi mahkemenin kurulup ceza veya mükafaatların dağıtılacağı bir ahiret günü vardır. Ölümden sonra başlayacak olan bu hayat ebedidir. Asıl olarak kıyamet koptuktan sonra başlar.

Bakara Sûresi’nin 28’inci ayetinde: “Allah’ı nasıl inkar edersiniz ki, ölüler iken sizi diriltti. Sonra öldürüp tekrar diriltecektir. Daha sonra da O’na döneceksiniz” buyurularak ahiretin hak olduğu açıklanmıştır. Daha bir çok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle ahiret hayatının varlığı belirtilmiştir.

Allah her şeyi yoktan var ettiği gibi nihayet onları öldürüp yeniden dirilterek, huzurunda toplamaya kadirdir. O, kurumuş kemiklere can verecek, kullarını bir bir ve hiç bir haksızlığa uğratmaksızın hesaba çekecektir.

Aslında dünya hayatı ahiret hayatının tarlası gibidir. Ebedi ve asıl hayat kıyametten sonra başlayacaktır.

Advertisement

Ahiret gününde mizan ve sırat köprüsü kurulacak, herkesin amel defterleri dağıtılacak ve insanlar Cennet veya Cehenneme gireceklerdir.

Ahirete inanmak dünya hayatında da huzur ve saadetle yaşamanın ilk şartıdır. Ona inanmayan kimseler hiç bir ahlâkî kayıt tanımayan, fert ve cemiyetlerin huzur ve güvenini bozan zavallı kimselerdir. Ahirete inanılmayan bir cemiyette yalan, hırsızlık, zina, hayasızlık ve adam öldürme gibi akla gelen her türlü fenalık rahatça işlenebilir. Böylece toplumlar yıkılıp giderler.

İnsan oğlunun yaratılışında ahirete iman duygusu mevcuttur.

Bütün Peygamberler ümmetlerine ebedi bir ahiret hayatının varlığını duyurmuş, onunla ilgili hususları tek tek açıklamışlardır.

Ahiret Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Ahiret”
  Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı’ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya
 • “ahireti boylamak ”
  ölmek
 • “ahiretini yapmak”
  hayır işleri yaparak sevap kazanmak
 • “ahirette on parmağı yakasında olmak ”
  kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak
  “Artık sana dünyada rastlayamazsam yarın ahirette on parmağım yakanda olsun!” – H. R. Gürpınar
 • “ahiret adamı ”
  Dünya işlerinden el çekip sürekli ibadetle uğraşan kimse
 • “ahiret suali ”
  Zor soru
  “Canım siz de çocuğa birtakım ahiret sualleri sormaya kalkışmasanıza!” – O. C. Kaygılı
 • “ahiret yolculuğu ”
  Ölüm


1 Yorum

Leave A Reply