İslamda Cimrilik Nasıl Karşılanır? Zararları, Cimrilik İle İlgili Hadisler

0
Advertisement

İslam dininde cimriliğe bakış nasıldır? Hz. Muhammed’in cimrilik ile ilgili hadisleri, cimrilik konulu ayetler ve cimriliğin zararları hakkında

İslamda Cimrilik

İslamda Cimrilik

Kötü ve yerilen davranışların başında cimrilik gelir. Cömertliğin zıddı olan cimrilik, insan olmanın haysiyetini ve onurunu zedeleyen kötü huylardan biridir. Cimriliğin ya fakirlik korkusu ve ihtiyaçtan ya da mala aşırı derecede sevgi beslemekten, yahut nefiste meydana gelen hırs sebebiyle insanlara sevgi ve acımayı terkten ileri geldiği söylenir. İslâm bilginleri, fakir düşmekten korkarak cimrilik edenlerin, aslında herkesin rızkını veren Allah’a karşı kötü zan beslediklerini ve bu kimselerin akıl ve fikir noksanı olduklarını söylerler.

Cimrilik İle İlgili Ayet – Âl-i Imran, 3/180

“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır” (Âl-i Imran, 3/180).

Cimri insan kendine ve diğer insanlara güvenmez. Güven kaynağı olarak sadece parayı ve maddeyi görür. Ne kadar çok parası olursa o kadar güvenlikte olacağını zanneder. Oysa cimri kimsenin dostu, toplum içinde onur ve şerefi olmaz Bu ruh hali, Allah’a güven duygusunu zedeleyeceği için, iman açısından da tehlikeli; toplumun huzur ve mutluluğunu bozduğu için zararlı bir davranıştır.

Nitekim Hz. Peygamberimiz (s.a.s.); “Cimrilikten sakının, çünkü cimrilik sizden evvel gelip geçenleri helak etmiş, onları kan dökmeye, haramı helal görmeye yönlendirmiştir…” buyurmaktadır (Müslim, Birr, 56], Kuran, cimrilik yapmak yerine şunu önerir. “Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır” (Furkan, 25/67).

Advertisement

Cimrilik İle İlgili Hadisler

“Cabir’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:”

Zulümden sakınınız; çünkü zulüm, Kıyamet günü karanlıklar haline gelir. Cimrilikten sakınınız; çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanlarını dökmeye ve kendilerine haram kılınan şeyleri helâl saymaya sürükleyerek mahvetmiştir.

“Harise b. Vehb’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:”

Hey, size cehennemliklerin kim olduklarını bildireyim mi? Bütün katı yürekliler, varlıklı cimriler ve büyüklük taslayanlar.


Leave A Reply